Test

Okulistyka 2011

Pytanie 1
Zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem:
B) chloropromazyny
A) hialuronianu sodu
C) sulfonamidów
D) kortykosterydów
Pytanie 2
Czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to:
C) czynność serca
D) A, B i C
B) wiek
A) pozycja ciała
Pytanie 3
Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi:
C) 40 (+/-5) mmHg
A) 30 (+/-5) mmHg
D) 15 (+/-5) mmHg
B) 16 (+/-5) mmHg
Pytanie 4
W diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie
B) ciśnienia wewnątrzgałkowego
C) konfokalna mikroskopia rogówki
A) pola widzenia
D) OCT tarczy nerwu wzrokowego
Pytanie 5
O niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych) świadczy:
B) podwichnięcie soczewki
C) przymglenie i zmętnienie rogówki
A) zwyrodnienie siatkówki centralnej
D) garbiak tylny
Pytanie 6
Przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy:
B) dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
A) założyć szczelny opatrunek
D) nałożyć na rogówkę soczewkę opatrunkową
C) podać miejscowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe

Powiązane tematy

#sum #okulistyka #2011 #egzamin