Fiszki

Monarchia absolutna we Francji

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Władza królewska we Francji, rządy Ludwika XIV i cechy monarchii absolutnej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 764 razy
Kim byli hugenoci?
francuskimi protestantami, wyznawcami Menno Simonsa
francuskimi protestantami, wyznawcami Marcina Lutra
francuskimi protestantami, wyznawcami Jana Kalwina
francuskimi protestantami, wyznawcami Jana Kalwina
Jakie były postanowienia edyktu nantejskiego?
dawał on hugenotom prawo do własnego skarbu i monety
dawał on hugenotom prawo do zakładania własnych miast
dawał on hugenotom prawo do własnych wojsk, sądów i twierdz
dawał on hugenotom wolność wyznania
dawał on hugenotom prawo do własnych wojsk, sądów i twierdz
dawał on hugenotom wolność wyznania
Który z władców Francji wprowadził edykt nantejski?
Henryk III
Henryk IV
Ludwik XIII
Ludwik XIV
Henryk IV
Czym były Stany Generalne?
zgromadzeniem najwyższych duchownych francuskiego Kościoła katolickiego
najwyższą warstwą szlachty francuskiej
stanem nadzwyczajnym, który wprowadzano w średniowiecznej Francji w czasie zamieszek i niepokojów społecznych
zgromadzeniem przedstawicieli społeczeństwa, które doradzało królowi
zgromadzeniem przedstawicieli społeczeństwa, które doradzało królowi
Którego z francuskich królów określano mianem "Król Słońce"?
Ludwika XIV
Ludwika XVI
Ludwika XV
Ludwika XIII
Ludwika XIV
Jakie osiągnięcia dla umocnienia władzy królewskiej we Francji miał Armand Richelieu?
przekazanie władzy sądowniczej w ręce króla
przekazanie władzy nad kościołem w ręce króla
złamanie potęgi hugenotów
przekazanie poboru podatkowego w ręce króla
przekazanie władzy sądowniczej w ręce króla
złamanie potęgi hugenotów
przekazanie poboru podatkowego w ręce króla
Uzupełnij zdanie.
Młody Ludwik XIV został królem Francji w wieku
. . . . . . . .
lat. Władzę w kraju sprawował w jego imieniu
. . . . . . . .
aż do swojej śmierci. Po śmierci pierwszego ministra władzę objął
. . . . . . . .
letni wówczas Ludwik XIV.
Młody Ludwik XIV został królem Francji w wieku 5 lat. Władzę w kraju sprawował w jego imieniu Juliusz Mazarin aż do swojej śmierci. Po śmierci pierwszego ministra władzę objął 23 letni wówczas Ludwik XIV.
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące monarchii absolutnej we Francji.
Po objęciu władzy Ludwik XIV mianował pierwszym ministrem swojego brata, Filipa Orleańskiego.
Ludwik XIV był naczelnym wodzem wojska.
Urzędnicy Ludwika XIV pochodzili wyłącznie z najwyższych warstw społęcznych.
Ludwik XIV był najwyższym sędzią w państwie.
Ludwik XIV podlegał prawom, które ustanawiał.
Ludwik XIV był naczelnym wodzem wojska.
Ludwik XIV był najwyższym sędzią w państwie.
Na czyje polecenie wzniesiono pałac w Wersalu?
Ludwika XIII
Ludwika XV
Ludwika XVI
Ludwika XIV
Ludwika XIV
Kto pełnił rolę ministra gospodarki na dworze Ludwika XIV?
Jakub Bossuet
Juliusz Mazarin
Jean-Baptiste Colbert
Jean-Baptiste Colbert
Kiedy z i z jakim skutkiem zniesiono edykt nantejski?
Edykt nantejski został zniesiony w roku
. . . . . . . .
a konsekwencją było opuszczenie Francji przez ponad
. . . . . . . .
osób.
Edykt nantejski został zniesiony w roku 1685 a konsekwencją było opuszczenie Francji przez ponad 200 tysięcy osób.
Jaki był stosunek Ludwika XIV do sztuki?
był przeciwnikiem sztuki, która wymykała się jego kontroli
był on wielbicielem sztuki i mecenasem
nie przywiązywał wagi do sztuki skupiając się na rozwoju administracji i podbojach terytorialnych
był on wielbicielem sztuki i mecenasem
Jakie zmiany wprowadzono w XVII-wiecznej Francji by pobudzić gospodarkę?
podniesiono minimalną stawkę godzinową
znacząco obniżono podatki
promowano sprzedaż towarów francuskich za granicę
zniesiono cła zewnętrzne z państwami Europy kontynentalnej
zniesiono cła wewnętrzne pomiędzy prowincjami
promowano sprzedaż towarów francuskich za granicę
zniesiono cła wewnętrzne pomiędzy prowincjami
Jaką liczebność miała francuska armia za rządów Ludwika XIV?
około 500 tys. żołnierzy
około 350 tys. żołnierzy
około 150 tys. żołnierzy
około 250 tys. żołnierzy
około 250 tys. żołnierzy
Jak nazywano zakłady pracy, w których ręczna produkcja była podzielona na poszczególne etapy?
manufaktura