Test

Monarchia absolutna we Francji

Pytanie 1
Kim byli hugenoci?
francuskimi protestantami, wyznawcami Marcina Lutra
francuskimi protestantami, wyznawcami Menno Simonsa
francuskimi protestantami, wyznawcami Jana Kalwina
Pytanie 2
Jakie były postanowienia edyktu nantejskiego?
dawał on hugenotom prawo do własnego skarbu i monety
dawał on hugenotom wolność wyznania
dawał on hugenotom prawo do własnych wojsk, sądów i twierdz
dawał on hugenotom prawo do zakładania własnych miast
Pytanie 3
Który z władców Francji wprowadził edykt nantejski?
Henryk IV
Henryk III
Ludwik XIV
Ludwik XIII
Pytanie 4
Czym były Stany Generalne?
najwyższą warstwą szlachty francuskiej
zgromadzeniem najwyższych duchownych francuskiego Kościoła katolickiego
stanem nadzwyczajnym, który wprowadzano w średniowiecznej Francji w czasie zamieszek i niepokojów społecznych
zgromadzeniem przedstawicieli społeczeństwa, które doradzało królowi
Pytanie 5
Którego z francuskich królów określano mianem "Król Słońce"?
Ludwika XIII
Ludwika XIV
Ludwika XV
Ludwika XVI
Pytanie 6
Jakie osiągnięcia dla umocnienia władzy królewskiej we Francji miał Armand Richelieu?
przekazanie władzy sądowniczej w ręce króla
złamanie potęgi hugenotów
przekazanie poboru podatkowego w ręce króla
przekazanie władzy nad kościołem w ręce króla