Fiszki

Układ pokarmowy wraz z enzymologią podstawową człowieka.

Test w formie fiszek Proszę o prawidłowe odmienianie przez przypadki wyrazów w odpowiedzi np. "Komórkę mającą więcej niż jedno jadro nazywamy..." Odp. Komórczakiem (a nie "komórczak"). Jak wiadomo często w biologii do jednego elementu/zjawiska pasuje wiecej niz jedno okreslenie np. ciało neuronu/ciało komórki nerwowej/perykarion/perikarion. Wziałem to pod uwage. Powodzenia:) Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie - pisz gg:4491300
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 2006 razy
W jamie ustnej działa enzym katalizujacy hydrolizę skrobii do krótszych łańcuchów cukrowych. Nazywany on jest...
alfa - amylazą ślinową
Proces "rozbijania" dużych cząstek tłuszczu, do mniejszych przez żółć nazywamy
emulgacją
chylomikronizacją
lipizacją
trigliceryzacją
emulgacją
Podaj nazwę części jelita cienkiego w których wydzielane są takie enzymy jak sacharaza czy maltaza.
Jelito czcze
Funkcją kwasu solnego obecnego w żołądku jest:
trawienie białek
emulgacja tłuszczy
utrzymywanie wysokiego pH w żołądku
wyjaławianie pokarmu (niszczenie drobnustrojów)
aktywacja pepsynogenu
wyjaławianie pokarmu (niszczenie drobnustrojów)
aktywacja pepsynogenu
Te trzy gruczoły obecne w okolicy jamy ustnej są odpowiedzialne za wydzielanie pierwszego enzymu trawiennego. Mowa o...
Śliniankach
Proces usuwania z organizmu niestrawionych resztek pokarmowych w postaci kału nazywamy:
Wydalaniem
Odbytacją
Defekacją
Destolacją
Defekacją
Największym gruczołem w ludzkim organizmie jest:
wątroba
Nazwa błony występującej w przewodzie pokarmowym zawierającej warstwy mięśni gładkich to:
Mięśniówka
Nazwa nabłonka występującego w jelicie cienkim:
walcowaty
Żółty barwnik, składnik żółci. Mowa o...
bilirubinie
Zaznacz zw. chemiczne trawione w żołądku.
zemulgowane tłuszcze
cukry
białka
izoprenoidy
kwasy nukleinowe
zemulgowane tłuszcze
białka
Zaznacz funkcję pełnione przez wątrobę.
detoksykacja
Magazynuje białka
Magazynuje witaminy A, D , B12
wydzielanie żółci
Magazynuje glikogen
miejsce zachodzenia cyklu ornitynowego
wydzielanie lipazy
detoksykacja
Magazynuje witaminy A, D , B12
wydzielanie żółci
Magazynuje glikogen
miejsce zachodzenia cyklu ornitynowego
Jakie pH zwykle panuje w żołądku?
2 - 4
1,5 - 2,5
6,02 x 10^23 - 6,02 x 10^24
10 - 13
1,5 - 2,5
Nazwa płynu ustrojowego, odpowiedzialnego za bezpośredni transport chylomikronów z jelita cienkiego.
Limfa
Pepsyna jest enzymem występujacym w żołądku. Podaj nazwę związków chemicznych, których rozpad katalizuje.
białka

Powiązane tematy

#uklad #pokarmowy #narzady #enzymy

Inne tryby