Test

Układ pokarmowy wraz z enzymologią podstawową człowieka.

Pytanie 1
W jamie ustnej działa enzym katalizujacy hydrolizę skrobii do krótszych łańcuchów cukrowych. Nazywany on jest...
Pytanie 2
Proces "rozbijania" dużych cząstek tłuszczu, do mniejszych przez żółć nazywamy
trigliceryzacją
emulgacją
lipizacją
chylomikronizacją
Pytanie 3
Podaj nazwę części jelita cienkiego w których wydzielane są takie enzymy jak sacharaza czy maltaza.
Pytanie 4
Funkcją kwasu solnego obecnego w żołądku jest:
utrzymywanie wysokiego pH w żołądku
wyjaławianie pokarmu (niszczenie drobnustrojów)
trawienie białek
emulgacja tłuszczy
aktywacja pepsynogenu
Pytanie 5
Te trzy gruczoły obecne w okolicy jamy ustnej są odpowiedzialne za wydzielanie pierwszego enzymu trawiennego. Mowa o...
Pytanie 6
Proces usuwania z organizmu niestrawionych resztek pokarmowych w postaci kału nazywamy:
Destolacją
Defekacją
Odbytacją
Wydalaniem

Powiązane tematy

#uklad #pokarmowy #narzady #enzymy