Pytania i odpowiedzi

Układ pokarmowy wraz z enzymologią podstawową człowieka.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Proszę o prawidłowe odmienianie przez przypadki wyrazów w odpowiedzi np. "Komórkę mającą więcej niż jedno jadro nazywamy..." Odp. Komórczakiem (a nie "komórczak"). Jak wiadomo często w biologii do jednego elementu/zjawiska pasuje wiecej niz jedno okreslenie np. ciało neuronu/ciało komórki nerwowej/perykarion/perikarion. Wziałem to pod uwage. Powodzenia:) Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie - pisz gg:4491300
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 1991 razy
Pytanie 1
W jamie ustnej działa enzym katalizujacy hydrolizę skrobii do krótszych łańcuchów cukrowych. Nazywany on jest...
alfa - amylazą ślinową
Pytanie 2
Proces "rozbijania" dużych cząstek tłuszczu, do mniejszych przez żółć nazywamy
emulgacją
Pytanie 3
Podaj nazwę części jelita cienkiego w których wydzielane są takie enzymy jak sacharaza czy maltaza.
Jelito czcze
Pytanie 4
Funkcją kwasu solnego obecnego w żołądku jest:
aktywacja pepsynogenu
wyjaławianie pokarmu (niszczenie drobnustrojów)
Pytanie 5
Te trzy gruczoły obecne w okolicy jamy ustnej są odpowiedzialne za wydzielanie pierwszego enzymu trawiennego. Mowa o...
Śliniankach
Pytanie 6
Proces usuwania z organizmu niestrawionych resztek pokarmowych w postaci kału nazywamy:
Defekacją
Pytanie 7
Największym gruczołem w ludzkim organizmie jest:
wątroba
Pytanie 8
Nazwa błony występującej w przewodzie pokarmowym zawierającej warstwy mięśni gładkich to:
Mięśniówka
Pytanie 9
Nazwa nabłonka występującego w jelicie cienkim:
walcowaty
Pytanie 10
Żółty barwnik, składnik żółci. Mowa o...
bilirubinie
Pytanie 11
Zaznacz zw. chemiczne trawione w żołądku.
zemulgowane tłuszcze
białka
Pytanie 12
Zaznacz funkcję pełnione przez wątrobę.
detoksykacja
wydzielanie żółci
miejsce zachodzenia cyklu ornitynowego
Magazynuje witaminy A, D , B12
Magazynuje glikogen
Pytanie 13
Jakie pH zwykle panuje w żołądku?
1,5 - 2,5
Pytanie 14
Nazwa płynu ustrojowego, odpowiedzialnego za bezpośredni transport chylomikronów z jelita cienkiego.
Limfa
Pytanie 15
Pepsyna jest enzymem występujacym w żołądku. Podaj nazwę związków chemicznych, których rozpad katalizuje.
białka

Powiązane tematy

#uklad #pokarmowy #narzady #enzymy