Pytania i odpowiedzi

Histologia 3.3 (limfatyczny, krwionośny)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 384 razy
Pytanie 1
Pozostałością zanikającego u około 27 dnia rozwoju zarodka, drugiego łuku aorty jest:
D. tętnica gnykowa i strzemiączkowa
Pytanie 2
Przemieszenie się przegrody stożkowo-pniowej ku przodowi w tetralogii Fallota powoduje:
D. zwężenie pnia płucnego
Pytanie 3
Ten stan chorobowy charakteryzuje się przemieszczeniem zastawki trójdzielnej w kierunku koniuszka prawej komory, w wyniku czego prawy przedsionek jest powiększony, a lewa komora zmniejszona. Jest to:
B. zespół Ebsteina
Pytanie 4
Wada serca typu otworu wtórnego nie jest:
A. dużym otworem między przedsionkiem prawym i lewym
Pytanie 5
Do teratogenów sercowo- naczyniowych należy/ą:
A. talidomid
Pytanie 6
. Nieprawidłowości zachodzące podczas formowania się guzów wsierdziowych mogą powodować powstawanie wad serca np. ASD, to:
B. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Pytanie 7
W połowie 4 tygodnia do zatoki żylnej wpływa krew żylna z prawego i lewego rogu zatoki. Do każdego z tych rogów krew dochodzi m.in. przez żyłę/ żyły:
D. A, B, C
Pytanie 8
Cewa sercowa składa się z:
D. A, B, C
Pytanie 9
W szpiku:
D. A, B i C
Pytanie 10
W węźle chłonnym:
B. w strefie przykorowej występują głównie limfocyty T
Pytanie 11
Prawdą jest, że:
A. Nabłonkowe komórki M mają duże kieszenie wewnątrzkomórkowe zasiedlone przez limfocyty i komórki dendrytyczne
Pytanie 12
W grasicy:
D. A, B i C
Pytanie 13
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
A. we wszystkich naczyniach komórki budujące ich ściany, są odżywiane wyłącznie na drodze dyfuzji z krwi znajdującej się w świetle naczynia
Pytanie 14
Rozwija się w ścianie tętnic typu sprężystego oraz dużych tętnic typu mięśniowego na skutek utrzymującego się wysokiego stężenia lipoprotein LDL we krwi, uszkodzenia śródbłonka oraz nagromadzenia się cząsteczek LDL oraz makrofagów wypełnionych lipidami w obrębie błony wewnętrznej ściany naczynia, mowa o :
C. miażdżycy
Pytanie 15
Regulują lokalne napięcie naczyniowe oraz przepływ krwi, wydzielają endotelinę-1 oraz enzym konwertujący angiotensyn, kztóra ………..skurcz błony środkowej naczyń lub tlenek azotu czy prostacykliny, które stymulują rozkurcz błony środkowej naczyń. Mowa o:
A. endoteliocytach

Powiązane tematy