Test

Histologia 3.3 (limfatyczny, krwionośny)

Pytanie 1
Pozostałością zanikającego u około 27 dnia rozwoju zarodka, drugiego łuku aorty jest:
B. tętnica płucna i podobojczykowa
A. tętnica szczękowa i worek aortalny
C. pień płucny
D. tętnica gnykowa i strzemiączkowa
Pytanie 2
Przemieszenie się przegrody stożkowo-pniowej ku przodowi w tetralogii Fallota powoduje:
C. przerost Ściany komory lewej z powodu wysokiego ciśnienia w lewej części serca
D. zwężenie pnia płucnego
B. mały ubytek w przegrodzie międzykomorowej
A. zwężenie ujścia komory lewej
Pytanie 3
Ten stan chorobowy charakteryzuje się przemieszczeniem zastawki trójdzielnej w kierunku koniuszka prawej komory, w wyniku czego prawy przedsionek jest powiększony, a lewa komora zmniejszona. Jest to:
A. wada otworu pierwotnego
D. inwersja komór
B. zespół Ebsteina
C. przedwczesne zamknięcie otworu owalnego
Pytanie 4
Wada serca typu otworu wtórnego nie jest:
B. związana z nadmierną śmiercią komórek
D. odpowiedzi A, B i C
A. dużym otworem między przedsionkiem prawym i lewym
C. związana z resorpcja przegrody pierwotnej
Pytanie 5
Do teratogenów sercowo- naczyniowych należy/ą:
D. A,B, C
C. alkohol
B. RA
A. talidomid
Pytanie 6
. Nieprawidłowości zachodzące podczas formowania się guzów wsierdziowych mogą powodować powstawanie wad serca np. ASD, to:
C. wspólny pień tętniczy
B. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
D. tetralogię Fallota
A. ubytek przegrody międzykomorowej

Powiązane tematy