Pytania i odpowiedzi

Quo Vadis

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Quo Vadis, test sprawdzający znajomość lektury Henryka Sienkiewicza.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 550819 razy
Pytanie 1
Jakie zdarzenie rozpoczyna fabułę Quo Vadis?
od spotkania Petroniusza z Markiem Winicjuszem
Pytanie 2
Czyje domostwo określa Petroniusz jako dziwne?
Aulusa Placjusza
Pytanie 3
Jak zareagował Aulus na żądanie Kajusza Hasty o wydanie Ligii cezarowi?
wykonał rozkaz, choć było po nim widać że był zły i rozżalony
Pytanie 4
Zaznacz zdania prawdziwe.
Po odmówieniu audiencji przez Nerona, Aulus spotkał się z Winicjuszem.
Fałsz
Seneka poinformował Aulusa, żeby ten nie zdradzał Neronowi jak ważna jest dla niego Ligia bo wtedy nigdy jej nie odzyska.
Prawda
Petroniusz określał dom cezara domem publicznym.
Prawda
Kajusz Hasta po doprowadzeniu Ligii do pałacu Cezara, przekazał ją pod opiekę Akte.
Prawda
Winicjusz powrócił niedawno do Rzymu z Brytanii.
Fałsz
Pytanie 5
Którzy święci występują w fabule Utworu?
św. Paweł z Tarsu
św. Piotr
Pytanie 6
Z jakiego rodu pochodziła Ligia?
z plemienia Ligów
Pytanie 7
Kto porwał Ligię z orszaku, którym podróżowała do domu Marka Winicjusza?
Ursus
Pytanie 8
Przez jaki kamień spoglądał na gości uczty Neron?
szmaragd
Pytanie 9
Czym było "poławianie pereł"?
zabawą polegającą na łapaniu nocą kobiet
Pytanie 10
Kto poinformował Winicjusza o tym, że Ligia jest chrześcijanką?
Akte
Pytanie 11
Ile razów wymierzył Petroniusz Eunice?
dwadzieścia pięć

Miała być jednak bita w taki sposób, by nie uszkodzić skóry.

Pytanie 12
Które zdania dotyczące Chilonidesa są prawdziwe?
Osobą, która według Eunice była w stanie odnaleźć Ligię po porwaniu był Chilon Chilonides.
Prawda
Eunice otrzymała od Chilonidesa amulet na odwzajemnienie miłości.
Prawda
Chilonides przedstawił się Petroniuszowi jako lekarz i wróżbita.
Fałsz
Chilonides pochodził z Aleksandrii.
Fałsz
Umiera uduszony przez Ursusa, gdy próbuje podstępem uprowadzić Ligię.
Fałsz
Pytanie 13
Uzupełnij zdanie.
Po
tygodniowej
chorobie zmarła córka Nerona -
Augusta
. Cezar po jej śmierci przez
dwa dni
nic nie jadł. Senatorowie podczas obrad ogłosili, że zmarłe dziecko dziecko było
boginią
.
Pytanie 14
Do zabicia kogo nakłanał Chilon Winicjusza, by mógł spokojnie ukończyć poszukiwania Ligii?
Glaukusa
Pytanie 15
Kogo rzymski lud określał słowami "Flava coma"?
Poppeę Sabinę
Pytanie 16
Jakie imię przyjął na chrzcie Ursus?
Urban
Pytanie 17
Połącz miejsce z wydarzeniem
Laurentum
miejsce postoju Nerona i lokalizacja willi Poppei
Wielki Cyrk
miejsce, z którego rozprzestrzenił się pożar miasta
Zatybrze
rzymska dzielnica biedoty
Ostrianum
rzymski cmentarz
Forum Romanum
główny plac Rzymu
Pytanie 18
Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
Priama