Pytania i odpowiedzi

Quo Vadis

Pytanie 1
W kim zakochał się Winicjusz
w Ligii
Pytanie 2
Gdzie toczy się akcja utworu?
w Rzymie
Pytanie 3
Za czasów jakiego cezara rozgrywa się akcja?
Nerona
Pytanie 4
KIm był petroniusz?
przyjacielem cezara
patrycjuszem
Pytanie 5
Kto z bohaterów był bohaterem dynamicznym?
Chilon Chilonides
Winicjusz
Pytanie 6
Z jakiego rodu pochodziła Ligia?
z plemienia Ligów
Pytanie 7
Kim był Ursus?
stróżem Ligii
Pytanie 8
JAkiego pochodzenia był Chilon?
Grek
Pytanie 9
Jaką śmiercią zginął Petroniusz?
podciął sobie żyły
Pytanie 10
Jakim gatunkiem epickim jest ta książka?
powieścią historyczną
Pytanie 11
Kto jest autorem?
Henryk Sienkiewicz
Pytanie 12
Poppea padła ofiarą:
Nerona
Pytanie 13
Ligia była córką:
króla
Pytanie 14
Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
Glaukusa
Pytanie 15
Jak lud nazywał Poppeę:
ulicznicą

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.