Test z lektury szkolnej

Quo Vadis

Pytanie 1
W kim zakochał się Winicjusz
Pytanie 2
Gdzie toczy się akcja utworu?
Pytanie 3
Za czasów jakiego cezara rozgrywa się akcja?
Pytanie 4
KIm był petroniusz?
Pytanie 5
Kto z bohaterów był bohaterem dynamicznym?
Pytanie 6
Z jakiego rodu pochodziła Ligia?
Dalej