Test z Biologii

AEZAKMI 2

Pytanie 1
Które z twierdzeń na temat tetrahydrofolianu są prawdziwe?
Pytanie 2
Dopasuj jednostki węglowe do ich przenośników- S-adenozylometioniny (SAM), tetrahydrofolianu (THF) i biotyny (B)
Pytanie 3
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe Wybierz poprawne odp
Pytanie 4
Które stwierdzenia na temat regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych są prawdziwe?
Pytanie 5
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy
Dalej