Test niesklasyfikowane

Polska za Bolesława Chrobrego

Test jedno- i wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę o historii Polski za panowania jej pierwszego króla, Bolesława Chrobrego.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1563 razy