Test niesklasyfikowane

Władcy Polski test

Test o panowaniu poszczególnych władców.
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 2127 razy