Test niesklasyfikowane

Zygmunt I Stary

Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Zygmuncie I Starym. Daty, wydarzenia.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2093 razy