Test niesklasyfikowane

Dynastia Jagiellonów - daty, wydarzenia, pojęcia

Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 2835 razy