Testy historyczne: daty

Testy zawierające pytania o daty historyczne.

REKLAMA

20 lecie miedzywojenne

Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
#20leciemiedzywojenne #daty

Bitwy polskiego średniowiecza

Zestaw zawiera pytania o daty bitew średniowiecza w których walczyli Polacy. Wpisuj sam rok. Miłej zabawy :))
#daty #historiapolski #bitwy #sredniowiecze

Bitwy powstania listopadowego

Test sprawdzający znajomośc dat bitew z okresu powstania listopadowego.
#powstanie #listopadowebitwy #daty #historiapolski #powstanielistopadowe

Bolesław Chrobry

Test zawiera pytania dotyczące Polski za panowania Bolesława Chrobrego
#boleslawchrobry #historiapolski #daty #wladcypolski

Daleki Wschod na poczatku czasow nowozytnych

Test zawiera pytania dotyczące historii dalekiego wschodu z okresu początków nowożytności.
#historiadalekiegowschodu #daty #traktaty

Daty - historia Polski Vad.

Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 1 testu.
#historiapolski #daty

Daty - historia Polski Vad. cz. II

Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 2 testu.
#historiapolski #daty

Daty - historia Polski Vad. cz. III

Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
#historiapolski #daty

Daty - historia Polski Vad. cz. IV

Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 4 testu.
#historiapolski #daty

Daty - najważniejsze wydarzenia 1500 - 1789

Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w XVI i XVII wieku.
#xviw #xviiw #daty

Daty - najważniejsze wydarzenia 1789 - 1914

Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej
#historia #daty #historianowozytna

Daty - najważniejsze wydarzenia 1914 - 1939

Pytania dotyczą historii w okresie międzywojennym.
#dwudziestoleciemiedzywojenne #daty

Daty - najważniejsze wydarzenia w historii Polski 1795 - 1914

Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w historii Polski porozbiorowej aż do wybuchu I Wojny Światowej.
#daty #polskaporozbiorowa #historiapolski

Daty - odkrycia geograficzne, reformacja, kontrreformacja

Pytania w teście dotyczą dat związanych z odkryciami geograficznymi oraz reformacją i kontrreformacją w kościele.
#daty #odkryciageograficzne #reformacja #kontrreformacja

Daty - Odzyskanie Niepodległości 1914 - 1918

Pytania w teście z zakresu I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
#historiapolski #iws #odzyskanieniepodleglosci #daty

Daty - OŚWIECENIE

Test zawiera pytania z historii okresu oświecenia. Daty związane z renesansem.
#daty #oswiecenie #renesans

Daty - powstania narodowe

Test zawiera pytania dotyczące polskich powstań narodowych. Sprawdź swoją znajomość dat!
#powstaniekosciuszkowskie #powstanielistopadowe #powstaniestyczniowe #historiapolski #daty

Daty - średniowiecze cz. I

Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 1 testu.
#daty #sredniowiecze

Daty - średniowiecze cz. II

Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 2 testu.
#srediowiecze #daty

Daty - średniowiecze cz. III

Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 3 testu.
#srediowiecze #daty

Daty - unie z Litwą i przywileje szlacheckie

Test z zakresu dat unii Polsko-Litewskiej. Pytania dotyczą również przywilejów szlacheckich.
#daty #historiapolski #polskaobojganarodow #przywilejeszlacheckie

Daty - władcy Polski

Test zawiera pytania z dat panowania władców Polski.
#daty #wladcypolski

Daty - wojny w historii Polski

Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
#daty #historiapolski #wojny

Daty 02 - Wędrówki ludów i najazdy na Europę + najważniejsze wydarzenia w dziejach chrześcijanstwa (małe tablice)

Test zawiera pytania dotyczące wędrówki ludów i najazdów na Europę. Pytania o upadek Cesarstwa Rzymskiego.
#wedrowkiludow #daty #sredniowiecze

Daty 3 gimnazjum

Najważniejsze daty do egzaminu gimnazjalnego
#Daty

DATY HISTORYCZNE

Ważne daty w historii świata i Polski.
#datyhistoryczne #historia #daty #wydarzenia #wydarzeniahistoryczne

Daty i pojęcia - Starożytność

W teście znajdziesz pytania o pojęcia i daty związane z okresem starożytności. Test dotyczy starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji w tym Sparty.
#sarozytnosc #daty #pojecia

Daty panowania Piastów

Test z dat panowania Piastów. Daty należy wpisywać :Np. Włodzimierz xxx 1789-1792
#Daty #królowie #Piastowie #Włatcy #Polska

Daty- historia polski

Daty- historia polski.
#historiapolski #daty

Daty. Europa po kongresie wiedeńskim - I wojna światowa [włącznie]

Test z dat obejmujący wspomniany powyżej zakres. Przy udzielaniu odpowiedzi należy podać jedynie rok wydarzenia w postaci czterech cyfr, np.: 1234, z wyjątkiem pojęć, po których widnieje wpis (XX.XX.XXXX), gdzie należy wpisać datę dzienną, bądź (XX.XX.-XX.XX.XXXX), a więc datę szczegółową, np.: 03.11.-06.12.1765
#test #daty #europa #polska #kongres #wiedeń #wojna #światowa #I #

Daty. Odkrycia geograficzne - epoka napoleońska

Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
#historia #daty #średniowiecze #renesans #odkrycia #napoleon #oświecenie #polska #reformacja

Dokumenty praw człowieka; daty.

Daty. Dokumenty Rady Europy.
#maturazwosu #prawaczlowieka #daty

Dopisz daty

Dopisz (słownie) daty do podanych (bez akcentów!).
#daty #jezykhiszpanski

Dynastia Jagiellonów

Test dotyczy wydarzeń z okresu panowania dynastii Jagiellonów.
#przywileje #daty #wladcy #unie #jagiellonowie

Dynastia Jagiellonów - daty, wydarzenia, pojęcia

Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
#historiapolski #jagiellonowie #dynastiajagiellonow #daty

Dynastia Piastów - daty, wydarzenia, pojęcia

Test zawiera pytania z historii Polski pomocne przy przygotowaniu do matury. Sprawdź swoją znajomość dat, wydarzeń i pojęć z okresu średniowiecza
#maturazhistorii #piastowie #daty #historiapolski #sredniowiecze

Historia - daty

Pytania w teście dotyczą dat.
#daty #historia

Historia Polski 1370-1444

Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
#historia #historiapolski #daty

Historia Polski 1573-1795

Najważniejsze daty od czasów panowania królów elekcyjnych do ostatniego rozbioru Polski
#Daty

Historia Polski 1764-1787

Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
#historia #historiapolski #daty #stanistlawaugustponiatowski

Historia Polski 966-1572

Najważniejsze daty od czasów panowania Mieszka I do śmierci króla Zygmunta II Augusta.
#Daty

Historia powszechna - najważniesze daty cz. 2

Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
#historia #powszechna #daty #matura

Historia powszechna - najważniesze daty cz. 3

Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
#historia #powszechna #daty #matura

Historia SM

Test z dat Historii Stosunków Międzynarodowych
#historia #stosunkimiedzynarodowa #daty

Historia Śląska - średniowiecze

Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
#historia #historiapolski #daty #historiaslaska #slask

Historia. Daty.

Prehistoria - Unia w Krewie, daty
#historia #daty #unia #w #krewie #prehistoria

II RP

Test z wiedzy o II Rzeczpospolitej Polskiej
#2rp #iirp #daty

Jagiellonowie - Daty

Test zawiera pytania o daty z okresu rządu dynastii Jagiellonów.
#jagiellonowie #daty #historiapolski

Kalendarium integracji europejskiej

test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
#wos #daty #kalendarium #integracja #europejska

Kalendarium życia Jana Kochanowskiego

Kalendarium życia J.Kochanowskiego
#Kochanowski #Jan #biografia #daty #test #polski #sprawdzian #kalendarium

Kto kiedy panował w Polsce?

Test wymagający znajomości dat panowania POLSKICH królów Z DYNASTII JAGIELLONÓW + KRÓLÓW ELEKCYJNYCH. W każdej odpowiedzi należy podać dwie daty oddzielając je jedynie myślnikiem, żadnych spacji, np.: Król XYZ: 1234-1456.
#królowie #elekcyjni #jagiellonów #dynastia #daty #panowanie #kiedy #kto #polska #władcy

Lata 1944-1948

Test sprawdzający wiedzę na temat okresu, w którym tworzyło się państwo PRL
#prl #daty

Lata 1944-1989

test z zakresu lat 1944-1989 myślę, że niezbyt trudny
#prl #daty

Mieszko I

Test zawiera pytania dotyczące Polski pod panowaniem Mieszka I
#mieszkoi #historiapolski #daty

Mieszko I i Bolesław Chrobry

test zawiera pytania o daty z okresu panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Historia pierwszych Piastów.
#historiapolski #daty #mieszkoi #boleslawchrobty

Najważniejsze daty od starożytności do XVI wieku.

Test składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.
#historia #matura #daty #starozytnosc #sredniowiecze #nowozytnosc

Najważniejsze daty w dziejach Polski cz. I

Test zawiera pytania z dat najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
#daty #historiapolski

Najważniejsze daty w dziejach Polski cz. III

Pytania testowe dotyczą najważniejszych dat w historii Polski. Część III testu.
#daty #historiapolski

Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego

Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.
#okres #międzywojenny #daty

Najważniejsze wydarzenia XX wieku

Test ze znajomości najważniejszych dat XX wieku w Polsce i na Świecie
#daty #xxw

Od Henryka Walezego do potopu szwedzkiego - daty!

#Henryk # #Walezy # #potop #szwedzki # #daty #wiek #XVIXVII

Pierwsze pańswta słowiańskie

Pierwsze państwa słowiańskie - najważniejsze daty, informacje. Polska osobno!
#panstwa #slowianskie #daty

Początki średniowiecza - daty

Jest to sprawdzian z dat , z zakresu początków średniowiecza . Książka "śladami przeszłości" klasa 1 gimnazjum.
#sredniowiecze #daty #poczatkisredniowiecza #frankowie #bizancjum

Polska Jagiellonów - daty

Wpisujcie rok wydarzenia przedstawionego w pytaniu.
#historiapolski #jagiellonowie #dynastiajagiellonow #sredniowiecze #daty

Polska Piastów - daty

Wpisujcie tylko rok, dziennym datom z tamtych czasów nie zawsze można ufać ;)
#historiapolski #piastowie #daty

Przełom XV i XVI wieku - daty!

Test ze znajomości dat z historii XV i XVI wieku.
#historia #xvxviwiek #daty

Reformacja i Kontrreformacja - daty

Sprawdź swoją wiedzę historyczną z zakresu znajomości dat okresu Reformacji i Kontrreformacji Kościoła Katolickiego
#reformacja #kontrreformacja #daty

Romantyzm w Polsce i Europie

test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
#romantyzm #polska #europa #mickiewicz #norwid #słowacki #język #polski #literatura #epika #liryka #dramat #XIX #wiek #XVIII #burza #napór #wiersze #romantycy #sztuka #daty #krasiński #liceum #klasa #szkoła #epoka #epoki #

Schodaty

50 najważniejszych dat z historii Polski
#historia #schodaty #daty #polska

Starożytność (Grecja, Rzym) - daty

Pytania w teście dotyczą dat związanych ze starożytną Grecją i starożytnym Rzymem.
#starozytnagrecja #starozytnyrzym #daty

Starożytny Rzym daty cz.1

Odp. wpisujemy liczbowo, bez oznaczania ery (bez p.n.e.), bo w tym zestawie wszystkie są p.n.e.
Część pierwsza dat związanych z historią Rzymu na podstawie książki "Starożytny Rzym" M.Jaczynowska, M. Pawlak.
#Rzym #starożytność #daty

Szczegółowe daty z gimnzajum

Najważniejsze daty z gimnazjum
#daty #gimnazjum

Średniowieczna Polska - daty i władcy

W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.
#historia #daty #średniowiecze #władcy #królowie #gimnazjum #bliżej #historii

Ważne daty

Daty, które musisz znac do matury.
#daty

Ważniejsze daty - od starożytności do końca II wojny światowej

Daty, daty, daty !
#Historia #daty

Ważniejsze daty z historii Polski

Sprzawdź swoją wiedzę z historii Polski. Pytania z dat z okresu od pierwszych Piastów do rozbiorów Polski.
#historiapolski #daty

What day is today

podawanie daty
#daty # #miesiące #liczby #porządkowe

Wielkie odkrycia geograficzne - daty

Podaj datę opisanych wydarzeń.
#wielkie+odkrycia+geograficzne #daty #krzysztof #kolumb #

Wojna krymska

Pytania w teście dotyczą historii wojny krymskiej.
#wojnakrymska #daty

Wydarzenia w Polsce - Daty

Daty dotyczące wydarzeń w Polsce w różnych okresach.
#historiapolski #daty #datyhistoriaposlki