Przeglądaj

Testy historyczne: daty

Testy zawierające pytania o daty historyczne.
24 pytań | Autor: memorianka | Rozwiązywany 1022 razy
podawanie daty
22 pytań | Autor: nati133 | Rozwiązywany 28243 razy
Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
23 pytań | Autor: Piastówna | Rozwiązywany 2685 razy
Wpisujcie tylko rok, dziennym datom z tamtych czasów nie zawsze można ufać ;)
12 pytań | Autor: turkish_girl | Rozwiązywany 1715 razy
Dopisz (słownie) daty do podanych (bez akcentów!).
32 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 4957 razy
Zestaw zawiera pytania o daty bitew średniowiecza w których walczyli Polacy. Wpisuj sam rok. Miłej zabawy :))
11 pytań | Autor: Jozekban | Rozwiązywany 1711 razy
Test sprawdzający znajomośc dat bitew z okresu powstania listopadowego.
16 pytań | Autor: KGB | Rozwiązywany 16339 razy
Test zawiera pytania dotyczące Polski za panowania Bolesława Chrobrego
7 pytań | Autor: bastillon | Rozwiązywany 941 razy
Test zawiera pytania dotyczące historii dalekiego wschodu z okresu początków nowożytności.
40 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2800 razy
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 1 testu.
40 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2115 razy
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 2 testu.
40 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 1866 razy
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
40 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 1765 razy
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 4 testu.
33 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2057 razy
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w XVI i XVII wieku.
33 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2257 razy
Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej
30 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2058 razy
Pytania dotyczą historii w okresie międzywojennym.
29 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2129 razy
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w historii Polski porozbiorowej aż do wybuchu I Wojny Światowej.
20 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2457 razy
Pytania w teście dotyczą dat związanych z odkryciami geograficznymi oraz reformacją i kontrreformacją w kościele.
15 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2279 razy
Pytania w teście z zakresu I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
12 pytań | Autor: Labradorek1999 | Rozwiązywany 1081 razy
Test zawiera pytania z historii okresu oświecenia. Daty związane z renesansem.
29 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2220 razy
Test zawiera pytania dotyczące polskich powstań narodowych. Sprawdź swoją znajomość dat!
42 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 1822 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 1 testu.
41 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2077 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 2 testu.
21 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 1266 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 3 testu.
20 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2078 razy
Test z zakresu dat unii Polsko-Litewskiej. Pytania dotyczą również przywilejów szlacheckich.
42 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 3018 razy
Test zawiera pytania z dat panowania władców Polski.
38 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2227 razy
Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
18 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 1279 razy
Test zawiera pytania dotyczące wędrówki ludów i najazdów na Europę. Pytania o upadek Cesarstwa Rzymskiego.
50 pytań | Autor: xRaspberryxdx | Rozwiązywany 2654 razy
Najważniejsze daty do egzaminu gimnazjalnego
51 pytań | Autor: KonradGrant | Rozwiązywany 2779 razy
Ważne daty w historii świata i Polski.
33 pytań | Autor: Steryard | Rozwiązywany 2136 razy
W teście znajdziesz pytania o pojęcia i daty związane z okresem starożytności. Test dotyczy starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji w tym Sparty.
10 pytań | Autor: michał pacanek | Rozwiązywany 1226 razy
Test z dat panowania Piastów. Daty należy wpisywać :Np. Włodzimierz xxx 1789-1792
6 pytań | Autor: alpaca_princess | Rozwiązywany 837 razy
Daty- historia polski.
202 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 11587 razy
Test z dat obejmujący wspomniany powyżej zakres. Przy udzielaniu odpowiedzi należy podać jedynie rok wydarzenia w postaci czterech cyfr, np.: 1234, z wyjątkiem pojęć, po których widnieje wpis (XX.XX.XXXX), gdzie należy wpisać datę dzienną, bądź (XX.XX.-XX.XX.XXXX), a więc datę szczegółową, np.: 03.11.-06.12.1765
240 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 6748 razy
Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
13 pytań | Autor: Aleksyz20 | Rozwiązywany 1441 razy
Daty. Dokumenty Rady Europy.
24 pytań | Autor: bday | Rozwiązywany 4873 razy
Test dotyczy wydarzeń z okresu panowania dynastii Jagiellonów.
39 pytań | Autor: Steryard | Rozwiązywany 2851 razy
Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
53 pytań | Autor: Steryard | Rozwiązywany 3893 razy
Test zawiera pytania z historii Polski pomocne przy przygotowaniu do matury. Sprawdź swoją znajomość dat, wydarzeń i pojęć z okresu średniowiecza
17 pytań | Autor: ortth | Rozwiązywany 1340 razy
Pytania w teście dotyczą dat.
49 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 3485 razy
Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
57 pytań | Autor: koziO13 | Rozwiązywany 2133 razy
Najważniejsze daty od czasów panowania królów elekcyjnych do ostatniego rozbioru Polski
48 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 2598 razy
Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
65 pytań | Autor: koziO13 | Rozwiązywany 2609 razy
Najważniejsze daty od czasów panowania Mieszka I do śmierci króla Zygmunta II Augusta.
0 pytań | Autor: vontecki | Rozwiązywany 976 razy
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
105 pytań | Autor: vontecki | Rozwiązywany 3270 razy
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
23 pytań | Autor: xSCF | Rozwiązywany 1368 razy
Test z dat Historii Stosunków Międzynarodowych
26 pytań | Autor: Czesław | Rozwiązywany 1506 razy
Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
151 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 3512 razy
Prehistoria - Unia w Krewie, daty
32 pytań | Autor: gosiaczekkk166 | Rozwiązywany 5177 razy
Test z wiedzy o II Rzeczpospolitej Polskiej
20 pytań | Autor: bday | Rozwiązywany 2176 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu rządu dynastii Jagiellonów.
31 pytań | Autor: anette | Rozwiązywany 2978 razy
test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
2 pytań | Autor: MisiekPL | Rozwiązywany 1533 razy
Kalendarium życia J.Kochanowskiego
20 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 913 razy
Test wymagający znajomości dat panowania POLSKICH królów Z DYNASTII JAGIELLONÓW + KRÓLÓW ELEKCYJNYCH. W każdej odpowiedzi należy podać dwie daty oddzielając je jedynie myślnikiem, żadnych spacji, np.: Król XYZ: 1234-1456.
21 pytań | Autor: Lusinka1992 | Rozwiązywany 5147 razy
Test sprawdzający wiedzę na temat okresu, w którym tworzyło się państwo PRL
20 pytań | Autor: 878i | Rozwiązywany 4974 razy
test z zakresu lat 1944-1989 myślę, że niezbyt trudny
8 pytań | Autor: krystian_02 | Rozwiązywany 5664 razy
Test zawiera pytania dotyczące Polski pod panowaniem Mieszka I
31 pytań | Autor: natirrr | Rozwiązywany 13694 razy
test zawiera pytania o daty z okresu panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Historia pierwszych Piastów.
50 pytań | Autor: kropsko | Rozwiązywany 3289 razy
Test składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.
41 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 1860 razy
Test zawiera pytania z dat najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
45 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 1874 razy
Pytania testowe dotyczą najważniejszych dat w historii Polski. Część III testu.
22 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 1902 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.
25 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 1781 razy
Test ze znajomości najważniejszych dat XX wieku w Polsce i na Świecie
27 pytań | Autor: Anula | Rozwiązywany 2278 razy
35 pytań | Autor: MemorizerPL | Rozwiązywany 3001 razy
Pierwsze państwa słowiańskie - najważniejsze daty, informacje. Polska osobno!
25 pytań | Autor: unpossible | Rozwiązywany 17711 razy
Jest to sprawdzian z dat , z zakresu początków średniowiecza . Książka "śladami przeszłości" klasa 1 gimnazjum.
15 pytań | Autor: Piastówna | Rozwiązywany 3896 razy
Wpisujcie rok wydarzenia przedstawionego w pytaniu.
30 pytań | Autor: Anula | Rozwiązywany 2385 razy
Test ze znajomości dat z historii XV i XVI wieku.
13 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 5035 razy
Sprawdź swoją wiedzę historyczną z zakresu znajomości dat okresu Reformacji i Kontrreformacji Kościoła Katolickiego
25 pytań | Autor: Koshered | Rozwiązywany 2873 razy
test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
1 pytań | Autor: KuruttaNeko | Rozwiązywany 1050 razy
50 najważniejszych dat z historii Polski
28 pytań | Autor: Czasamimysle | Rozwiązywany 1931 razy
Pytania w teście dotyczą dat związanych ze starożytną Grecją i starożytnym Rzymem.
30 pytań | Autor: Lusinka1992 | Rozwiązywany 2594 razy
Odp. wpisujemy liczbowo, bez oznaczania ery (bez p.n.e.), bo w tym zestawie wszystkie są p.n.e.
Część pierwsza dat związanych z historią Rzymu na podstawie książki "Starożytny Rzym" M.Jaczynowska, M. Pawlak.
82 pytań | Autor: onyourkneesdog | Rozwiązywany 1896 razy
Najważniejsze daty z gimnazjum
14 pytań | Autor: inorigasai | Rozwiązywany 1409 razy
W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.
98 pytań | Autor: larysa | Rozwiązywany 3373 razy
Daty, które musisz znac do matury.
140 pytań | Autor: zdzich109 | Rozwiązywany 4974 razy
Daty, daty, daty !
31 pytań | Autor: 112klaudia344 | Rozwiązywany 5638 razy
Sprzawdź swoją wiedzę z historii Polski. Pytania z dat z okresu od pierwszych Piastów do rozbiorów Polski.
16 pytań | Autor: Anitt14 | Rozwiązywany 1943 razy
Podaj datę opisanych wydarzeń.
15 pytań | Autor: katri333 | Rozwiązywany 2399 razy
Pytania w teście dotyczą historii wojny krymskiej.
30 pytań | Autor: karolina09025 | Rozwiązywany 2386 razy
Daty dotyczące wydarzeń w Polsce w różnych okresach.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}