Temat

Testy historyczne: daty

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Język polski
Historia
WOS
Biografia
Język hiszpański
Języki obce
Język angielski
Język polski
Romantyzm w Polsce i Europie
test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
Historia
20 lecie miedzywojenne
Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
Historia
Bitwy polskiego średniowiecza
Zestaw zawiera pytania o daty bitew średniowiecza w których walczyli Polacy. Wpisuj sam rok. Miłej zabawy :))
Historia
Bitwy powstania listopadowego
Test sprawdzający znajomośc dat bitew z okresu powstania listopadowego.
Historia
Bolesław Chrobry
Test zawiera pytania dotyczące Polski za panowania Bolesława Chrobrego
Historia
Daleki Wschod na poczatku czasow nowozytnych
Test zawiera pytania dotyczące historii dalekiego wschodu z okresu początków nowożytności.
Historia
Daty - historia Polski Vad.
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 1 testu.
Historia
Daty - historia Polski Vad. cz. II
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 2 testu.
Historia
Daty - historia Polski Vad. cz. III
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
Historia
Daty - historia Polski Vad. cz. IV
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 4 testu.
Historia
Daty - najważniejsze wydarzenia 1500 - 1789
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w XVI i XVII wieku.
Historia
Daty - najważniejsze wydarzenia 1789 - 1914
Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej
Historia
Daty - najważniejsze wydarzenia 1914 - 1939
Pytania dotyczą historii w okresie międzywojennym.
Historia
Daty - najważniejsze wydarzenia w historii Polski 1795 - 1914
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w historii Polski porozbiorowej aż do wybuchu I Wojny Światowej.
Historia
Daty - odkrycia geograficzne, reformacja, kontrreformacja
Pytania w teście dotyczą dat związanych z odkryciami geograficznymi oraz reformacją i kontrreformacją w kościele.
Historia
Daty - Odzyskanie Niepodległości 1914 - 1918
Pytania w teście z zakresu I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
Historia
Daty - OŚWIECENIE
Test zawiera pytania z historii okresu oświecenia. Daty związane z renesansem.
Historia
Daty - powstania narodowe
Test zawiera pytania dotyczące polskich powstań narodowych. Sprawdź swoją znajomość dat!
Historia
Daty - średniowiecze cz. I
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 1 testu.
Historia
Daty - średniowiecze cz. II
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 2 testu.
Historia
Daty - średniowiecze cz. III
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 3 testu.
Historia
Daty - unie z Litwą i przywileje szlacheckie
Test z zakresu dat unii Polsko-Litewskiej. Pytania dotyczą również przywilejów szlacheckich.
Historia
Daty - władcy Polski
Test zawiera pytania z dat panowania władców Polski.
Historia
Daty - wojny w historii Polski
Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
Historia
Daty 02 - Wędrówki ludów i najazdy na Europę + najważniejsze wydarzenia w dziejach chrześcijanstwa (małe tablice)
Test zawiera pytania dotyczące wędrówki ludów i najazdów na Europę. Pytania o upadek Cesarstwa Rzymskiego.
Historia
Daty 3 gimnazjum
Najważniejsze daty do egzaminu gimnazjalnego
Historia
DATY HISTORYCZNE
Ważne daty w historii świata i Polski.
Historia
Daty i pojęcia - Starożytność
W teście znajdziesz pytania o pojęcia i daty związane z okresem starożytności. Test dotyczy starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji w tym Sparty.
Historia
Daty panowania Piastów
Test z dat panowania Piastów. Daty należy wpisywać :Np. Włodzimierz xxx 1789-1792
Historia
Daty- historia polski
Daty- historia polski.
Historia
Daty. Europa po kongresie wiedeńskim - I wojna światowa [włącznie]
Test z dat obejmujący wspomniany powyżej zakres. Przy udzielaniu odpowiedzi należy podać jedynie rok wydarzenia w postaci czterech cyfr, np.: 1234, z wyjątkiem pojęć, po których widnieje wpis (XX.XX.XXXX), gdzie należy wpisać datę dzienną, bądź (XX.XX.-XX.XX.XXXX), a więc datę szczegółową, np.: 03.11.-06.12.1765
Historia
Daty. Odkrycia geograficzne - epoka napoleońska
Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
Historia
Dynastia Jagiellonów
Test dotyczy wydarzeń z okresu panowania dynastii Jagiellonów.
Historia
Dynastia Jagiellonów - daty, wydarzenia, pojęcia
Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
Historia
Dynastia Piastów - daty, wydarzenia, pojęcia
Test zawiera pytania z historii Polski pomocne przy przygotowaniu do matury. Sprawdź swoją znajomość dat, wydarzeń i pojęć z okresu średniowiecza
Historia
Historia - daty
Pytania w teście dotyczą dat.
Historia
Historia Polski 1370-1444
Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
Historia
Historia Polski 1573-1795
Najważniejsze daty od czasów panowania królów elekcyjnych do ostatniego rozbioru Polski
Historia
Historia Polski 1764-1787
Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
Historia
Historia Polski 966-1572
Najważniejsze daty od czasów panowania Mieszka I do śmierci króla Zygmunta II Augusta.
Historia
Historia powszechna - najważniesze daty cz. 2
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
Historia
Historia powszechna - najważniesze daty cz. 3
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
Historia
Historia SM
Test z dat Historii Stosunków Międzynarodowych
Historia
Historia Śląska - średniowiecze
Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
Historia
Historia. Daty.
Prehistoria - Unia w Krewie, daty
Historia
II RP
Test z wiedzy o II Rzeczpospolitej Polskiej
Historia
Jagiellonowie - Daty
Test zawiera pytania o daty z okresu rządu dynastii Jagiellonów.
Historia
Kto kiedy panował w Polsce?
Test wymagający znajomości dat panowania POLSKICH królów Z DYNASTII JAGIELLONÓW + KRÓLÓW ELEKCYJNYCH. W każdej odpowiedzi należy podać dwie daty oddzielając je jedynie myślnikiem, żadnych spacji, np.: Król XYZ: 1234-1456.
Historia
Lata 1944-1948
Test sprawdzający wiedzę na temat okresu, w którym tworzyło się państwo PRL
Historia
Lata 1944-1989
test z zakresu lat 1944-1989 myślę, że niezbyt trudny
Historia
Mieszko I
Test zawiera pytania dotyczące Polski pod panowaniem Mieszka I
Historia
Mieszko I i Bolesław Chrobry
test zawiera pytania o daty z okresu panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Historia pierwszych Piastów.
Historia
Najważniejsze daty od starożytności do XVI wieku.
Test składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.
Historia
Najważniejsze daty w dziejach Polski cz. I
Test zawiera pytania z dat najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
Historia
Najważniejsze daty w dziejach Polski cz. III
Pytania testowe dotyczą najważniejszych dat w historii Polski. Część III testu.
Historia
Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego
Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.
Historia
Najważniejsze wydarzenia XX wieku
Test ze znajomości najważniejszych dat XX wieku w Polsce i na Świecie
Historia
Od Henryka Walezego do potopu szwedzkiego - daty!
Historia
Pierwsze pańswta słowiańskie
Pierwsze państwa słowiańskie - najważniejsze daty, informacje. Polska osobno!
Historia
Początki średniowiecza - daty
Jest to sprawdzian z dat , z zakresu początków średniowiecza . Książka "śladami przeszłości" klasa 1 gimnazjum.
Historia
Polska Jagiellonów - daty
Wpisujcie rok wydarzenia przedstawionego w pytaniu.
Historia
Polska Piastów - daty
Wpisujcie tylko rok, dziennym datom z tamtych czasów nie zawsze można ufać ;)
Historia
Przełom XV i XVI wieku - daty!
Test ze znajomości dat z historii XV i XVI wieku.
Historia
Reformacja i Kontrreformacja - daty
Sprawdź swoją wiedzę historyczną z zakresu znajomości dat okresu Reformacji i Kontrreformacji Kościoła Katolickiego
Historia
Schodaty
50 najważniejszych dat z historii Polski
Historia
Starożytność (Grecja, Rzym) - daty
Pytania w teście dotyczą dat związanych ze starożytną Grecją i starożytnym Rzymem.
Historia
Starożytny Rzym daty cz.1
Odp. wpisujemy liczbowo, bez oznaczania ery (bez p.n.e.), bo w tym zestawie wszystkie są p.n.e.
Część pierwsza dat związanych z historią Rzymu na podstawie książki "Starożytny Rzym" M.Jaczynowska, M. Pawlak.
Historia
Szczegółowe daty z gimnzajum
Najważniejsze daty z gimnazjum
Historia
Średniowieczna Polska - daty i władcy
W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.
Historia
Ważne daty
Daty, które musisz znac do matury.
Historia
Ważniejsze daty - od starożytności do końca II wojny światowej
Daty, daty, daty !
Historia
Ważniejsze daty z historii Polski
Sprzawdź swoją wiedzę z historii Polski. Pytania z dat z okresu od pierwszych Piastów do rozbiorów Polski.
Historia
Wielkie odkrycia geograficzne - daty
Podaj datę opisanych wydarzeń.
Historia
Wojna krymska
Pytania w teście dotyczą historii wojny krymskiej.
Historia
Wydarzenia w Polsce - Daty
Daty dotyczące wydarzeń w Polsce w różnych okresach.
WOS
Dokumenty praw człowieka; daty.
Daty. Dokumenty Rady Europy.
WOS
Kalendarium integracji europejskiej
test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
Biografia
Kalendarium życia Jana Kochanowskiego
Kalendarium życia J.Kochanowskiego
Języki obce > Język hiszpański
Dopisz daty
Dopisz (słownie) daty do podanych (bez akcentów!).
Języki obce > Język angielski
What day is today
podawanie daty