Test wiedzy

Historia Polski 1573-1795

Najważniejsze daty od czasów panowania królów elekcyjnych do ostatniego rozbioru Polski
Ilość pytań: 57 Rozwiązywany: 2133 razy