Fiszki

ARZ

Test w formie fiszek ARZ
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 2050 razy
Determinanty pojemności rynkowej to:
poziom dochodów potencjalnych klientów
ceny danego produktu lub usługi
żadne z powyższych
potrzeby nabywców
poziom dochodów potencjalnych klientów
ceny danego produktu lub usługi
potrzeby nabywców
Chłonność rynku jest kategorią ekonomiczną, dla której prawdziwe jest stwierdzenie:
wyraża stopień natężenia niezapokojonych potrzeb nabywców
jest równa liczbie jednostek konsumpcyjnych
można wpłynać na jej zwiększenie poprzez oddziaływanie na nabywców za pomocą instrumentów marketingu mix
oznacza natężenie popytu efektywnego w danym momencie czasowym
wyraża stopień natężenia niezapokojonych potrzeb nabywców
można wpłynać na jej zwiększenie poprzez oddziaływanie na nabywców za pomocą instrumentów marketingu mix
Jeżeli sprzedaż ilościowo rośnie szybciej niż w ujęciu wartościowym może to znaczyć, że:
dostawcy konkurują przede wszystkim cenami
producenci w krótkim okresie wysokiego popytu podnoszą ceny
przewagę w strukturze nabywców uzyskują klienci nastawieni na ekskluzywne produkty z wyższej półki
nastąpiło przesunięcie w strukturze rynku w stronę klientów z segmentów ekonomicznych
dostawcy konkurują przede wszystkim cenami
nastąpiło przesunięcie w strukturze rynku w stronę klientów z segmentów ekonomicznych
Przedsiębiorstwo odnotowało wzrost sprzedaży swojego produktu na rynku zagranicznym X o 50 000 EUR. Efekt popytowy na tym rynku w zakresie tego produktu wyniósł 80 000 EUR. Na tej podstawie można stwierdzić, że:
efekt udziału jest dodatni, a efekt cenowy ujemny
suma efektu udziału i efektu cenowego jest ujemna
zarówno efekt udziału, jak i efekt cenowy są ujemne
suma efektu udziału i efektu cenowego jest dodatnia
suma efektu udziału i efektu cenowego jest dodatnia
W ramach analizy scenariuszowej przeprowadza się analizę:
makrootoczenia
kompetencji przedsiębiorstwa
zasobów przedsiębiorstwa
otoczenia konkurencyjnego
makrootoczenia
otoczenia konkurencyjnego
Scenariusz pesymistyczny tworzony w metodzie scenariuszowej zawiera te trendy:
które mają największy negatywny wpływ na przedsiębiorstwo, bez względu na prawdopodobieństwo ich wystąpienia
których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne, bez względu na kierunek oddziaływania
któe mają największy negatywny wpływ na przedsiębiorstwo i których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne
które mają największy negatywny wpływ na przedsiębiorstwo i których wystąpienie jest najmniej prawdopodobne
które mają największy negatywny wpływ na przedsiębiorstwo, bez względu na prawdopodobieństwo ich wystąpienia
Graficzna prezentacja wyników analizy scenariuszowej pozwala na ustalenie:
jakie są mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
która ze sfer otoczenia jest najbardziej burzliwa
w których sferach otoczenia występują największe szanse, a w których zagrożenia
żadne z powyższych
w których sferach otoczenia występują największe szanse, a w których zagrożenia
Do zewnętrznych czynników/kryteriów oceny atrakcyjności rynku metodą General Electric/McKinsey można zaliczyć:
bariery handlowe
tempo wzrostu rynku
siłę nabywczą konsumentów
asortyment przedsiębiorstwa

Powiązane tematy

#ARZ

Inne tryby