Fiszki

Klasa 8, dział 2 - Afryka

Test w formie fiszek Test sprawdzający wiedzę na temat Afryki. Przetestuj swoją znajomość państw, ukształtowania terenu i gospodarki Afrykańskiej. Przygotowanie do sprawdzianu czy klasówki o Afryce.
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 78047 razy
Ile milionów kilometrów kwadratowych zajmuje Afryka?
24,2
17,8
30,3
7,7
30,3
Linia brzegowa Afryki jest:
słabo rozwinięta
bogato rozwinięta
słabo rozwinięta
Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki:
są rozległe tereny nizinne otaczające kotlinowate obniżenia
jest duża ilość nizin(ok.90%),resztę stanowią jedynie kotliny i góry
są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia
jest duża ilość gór(ok.90%),resztę stanowią niziny,wyżyny,kotliny,pustynie)
są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia
Najwyższy szczyt Afryki to:
Kenia
Moko
Ruwenzori
Kibo
Kibo

Kibo znajduje się w Tanzanii przy granicy z Kenią. Wysokość góry to

5895 m n.p.m.

Największą pustynią świata leżącą na kontynencie afrykańskim jest Sahara a najstarszą...
...Kalahari
...Nubijska
...Libijska
...Namib
...Namib
Które tereny Afryki zamieszkują ludzie rasy białej?
wybrzeże północne i obszar saharyjski
wybrzeże południowe i obszar saharyjski
środkowa Afryka i obszar saharyjski
wybrzeże zachodnie i obszar środkowo-afrykański
wybrzeże północne i obszar saharyjski
Obszar,na którym gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy jest największa to:
Kotlina Konga
Irk asz-Szasz
dolina Nilu
Kotlina Czadu
dolina Nilu
Największa wyspą Afryki jest:
Madagaskar
Najdłuższą rzeką Afryki jest:
Nil
Największym afrykańskim jeziorem jest Jezioro...
Wiktorii
Stolicą Etiopii jest
Addis Abeba
Którym numerem oznaczone jest położenie Wielkich Rowów Afrykańskich?
1
5
4
3
2
4
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Pasaty wieją w kierunku zachodnim.
2. Roczne sumy opadów atmosferycznych w Afryce w okolicy równika wynoszą 500 do 1000 mm.
3. Sahara znajduje się w strefie klimatów zwrotnikowych.
1. Pasaty wieją w kierunku zachodnim.
2. Sahara znajduje się w strefie klimatów zwrotnikowych.
Stolicą RPA jest:
Pretoria
Zaznacz zimne prądy morskie opływające Afrykę.
Prąd Kanaryjski
Prąd Somalijski (zimą)
Prąd Benguelski
Prąd Madagaskarski
Prąd Somalijski (latem)
Prąd Mozambicki
Prąd Agulhas
Prąd Kanaryjski
Prąd Benguelski
Prąd Somalijski (latem)