Test z Geografii

Afryka

Pytanie 1
Ile milionów kilometrów kwadratowych zajmuje Afryka?
Pytanie 2
Linia brzegowa Afryki jest:
Pytanie 3
Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki:
Pytanie 4
Najwyższy szczyt Afryki to:
Pytanie 5
Największą pustynią świata leżącą na kontynencie afrykańskim jest Sahara a najstarszą...
Pytanie 6
Które tereny Afryki zamieszkują ludzie rasy białej?
Dalej