Test

Klasa 8, dział 2 - Afryka

Pytanie 1
Ile milionów kilometrów kwadratowych zajmuje Afryka?
30,3
17,8
7,7
24,2
Pytanie 2
Linia brzegowa Afryki jest:
słabo rozwinięta
bogato rozwinięta
Pytanie 3
Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki:
jest duża ilość gór(ok.90%),resztę stanowią niziny,wyżyny,kotliny,pustynie)
są rozległe tereny nizinne otaczające kotlinowate obniżenia
jest duża ilość nizin(ok.90%),resztę stanowią jedynie kotliny i góry
są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia
Pytanie 4
Najwyższy szczyt Afryki to:
Kenia
Moko
Ruwenzori
Kibo
Pytanie 5
Największą pustynią świata leżącą na kontynencie afrykańskim jest Sahara a najstarszą...
...Kalahari
...Libijska
...Nubijska
...Namib
Pytanie 6
Które tereny Afryki zamieszkują ludzie rasy białej?
wybrzeże południowe i obszar saharyjski
wybrzeże północne i obszar saharyjski
środkowa Afryka i obszar saharyjski
wybrzeże zachodnie i obszar środkowo-afrykański