Pytania i odpowiedzi

Afryka

Pytanie 1
Ile milionów kilometrów kwadratowych zajmuje Afryka?
30,3
Pytanie 2
Linia brzegowa Afryki jest:
słabo rozwinięta
Pytanie 3
Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki:
są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia
Pytanie 4
Najwyższy szczyt Afryki to:
Kibo
Pytanie 5
Największą pustynią świata leżącą na kontynencie afrykańskim jest Sahara a najstarszą...
...Namib
Pytanie 6
Które tereny Afryki zamieszkują ludzie rasy białej?
wybrzeże północne i obszar saharyjski
Pytanie 7
Obszar,na którym gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy jest największa to:
dolina Nilu
Pytanie 8
Największa wyspą Afryki jest:
Madagaskar
Pytanie 9
Najdłuższą rzeką Afryki jest:
Nil
Pytanie 10
Największym afrykańskim jeziorem jest Jezioro...
Wiktorii
Pytanie 11
Stolicą Etiopii jest
Addis Abeba
Pytanie 12
Stolicą Libii jest:
Trypolis
Pytanie 13
Stolicą Nigerii jest:
Abudża
Pytanie 14
Stolicą RPA jest:
Pretoria
Pytanie 15
Stolicą Sudanu jest:
Chartum

Pokrewne tematy

#afryka #geografiaafryki

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.