Fiszki

BIM 2019

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2015 razy
1. Prostatic gland (prostata):
jest unaczyniony przez ggałęzie pochodzące od tętnicy pęcherzowej górnej i tętnicy odbytniczej górnej
apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
jest unerwiony czuciowo przez pudendal nerve (nervus pudendus)
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
zawiera liczne włókna przywspółczulne pochodzące z vagus nerve (nervus vagus)
jest splotem wtórnym splotu intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
ku górze przechodzi w: intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
Wtórnie położone zaotrzewnowo są:
descending colon (colon descendens)
superior part of duodenum (pars superior duodeni)
transverse colon (colon transversum)
ascending colon (colon ascendens)
descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
descending colon (colon descendens)
ascending colon (colon ascendens)
descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
superior lobe veins of left lung (vv. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
. główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
sploty przywspółczulne (przedni i tylny) łączą się na przedniej stronie tracheal bifurcation (bifurcatio tracheae)
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoraco- cervicalis)
apex of lung (apex pulmonis) nie przekracza otworu górnego klatki piersiowej a base of lung (basis pulmonis) sięga otworu dolnego klatki piersiowej
superior lobe veins of left lung (vv. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
. główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoraco- cervicalis)
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
łechtaczka unaczyniona jest przez tętnicę maciczną
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
erekcja wywołana jest przez włókna współczulne pochodzące ze splotu podbrzusznego dolnego
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy:
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
internal inercostal m. (m. intercostalis internus)
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
diaphragma
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
Oceń poprawność odpowiedzi:
. inferior phrenic veins (vv. phrenicae inferiores) uchodzą do żyły wrotnej
splenic vein (vena splenica) łączy się z dolnymi żż. przełykowymi będącymi dopływami żż nieparzystych
hepatic portal vein (vena portae hepatis) w więzadle wątrobowo- dwunastniczym leży ku przodowi od t. wątrobowej właściwej i przewodu żółciowego wspólnego
umbilical vein (vena umbilicalis) w całości przekształca się w więzadło żylne.
hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
gruczoł sutkowy leży na powięzi mięśnia piersiowego mniejszego
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
zatoka mleczna uchodzi pojedynczym otworem na brodawce sutkowej
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
przewody mleczne zespalają się wytwarzając wspólną zatokę mleczną
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria):
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną)
inferior vesical artery (a. vesicalis inferior) pochodzi bezpośrednio z external iliac artery (a. iliaca externa)
włókna współczulne pochodzą z segmentów Th11- S2 spinal cord (medulla spinalis)
u mężczyzn jest położony głębiej i niżej niż u kobiet
uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną)
uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeńskich narządów płciowych wewnętrznych:
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
ovarian lig. (lig. ovarii proprium) rozpięte jest między horn of uterus (cornu uteri) a tubal extremity of ovary (extremitas tubaria ovarii)
suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
otrzewną pokrywającą trzon macicy nazywamy parametrium
cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń transverse sinus of pericardium (sinus transversus pericardii):
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
od góry jest ograniczona przez left pulmonary artery (a. pulmonalis sinistra)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery (a. coronaria dextra). Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
atrioventricular node (nodus atrioventricularis)
sinu-atrial node (nodus sinuatrialis)
diaphragmatic surface (facies diaphragmatica cordis)
pulmonary surface of the heart (facies pulmonalis cordis)
przednie 2/3 interventricular septum (septum interventricularis cordis)
atrioventricular node (nodus atrioventricularis)
sinu-atrial node (nodus sinuatrialis)
diaphragmatic surface (facies diaphragmatica cordis)
Cechy charakterystyczne kręgu szczytowego (C1) to
ząb
brak trzonu
brak wyrostka kolczystego
masywny trzon
otwór wyrostka poprzecznego
brak trzonu
brak wyrostka kolczystego
otwór wyrostka poprzecznego
Oceń poprawność odpowiedzi:
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
blaszka tylna pochewki mięśnia prostego brzucha kończy się na semilunar line (linea semilunaris)
deep inguinal ring (annulus inguinalis profundus) leży przyśrodkowo od naczyń nabrzusznych dolnych
przyczep końcowy piramidalis muscle (musculus pyramidalis) jest na kości łonowej
superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących bile duct (ductus choledochus):
. u swego końca rozszerza się wytwarzając hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica)
jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
jego część trzustkowa leży między head of pancreas (caput pancreatis) a horizontal part of dudenum (pars horizontalis duodeni)
powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)
w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)
. u swego końca rozszerza się wytwarzając hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica)
jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)
w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)

Powiązane tematy

Inne tryby