Fiszki

Społeczeństwo cz 2

Test w formie fiszek Test zawiera pytania o formy organizacji społeczeństw, prawidłowość życia społecznego, społeczeństwo polskie i pytania o problemy społeczne polski po 1989 r
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 4158 razy
Kto jest obecny na zdjęciu? (twórca teorii linearnej)
Karol Marks
Jakie znasz trzy teorie rozwoju społecznego ? (alfabetycznie, przecinek, spacja)
cykliczne, dychotomiczne, linearne
Teoria dychotomiczna dzieli się na rozwój przez walkę oraz rozwój przez współdziałanie. Opis dotyczy teori ... "warunkiem postępu są negocjacje i poszukiwanie kompromisu, a otwarty konflikt jest zgubny dla stron"
rozwój poprzez współdziałanie
rozwoju przez walkę
rozwój poprzez współdziałanie
Twórcami teorii cyklicznej byli :
Vilfredo Pareto
Giambattista Vico
Pitrim Sorokin
Emile Durkheim
Herbert Spencer
Vilfredo Pareto
Giambattista Vico
Pitrim Sorokin
August Comte to współtwórca teorii
linearnej
dychotomicznej
cyklicznej
linearnej
Zaznacz tylko te formy które zaliczamy do historycznych organizacji społeczeństw
industrialne
masowe
informacyjne
postindustrialne
otwarte
feudalne
pierwotne
industrialne
feudalne
pierwotne
w którym społeczeństwie obecny był podział na robotników i burżuazję?
s. postindustrialne
s. feudalne
s. industrialne
s. industrialne
Alan Touraine i Daniel Bell to socjolodzy którzy stworzyli pojecię społeczeństwa ...
postindustrialnego
Społeczeństwo konsumpcyjne charakteryzuje :
kult indywidualizmy
konsumpcja
duża rola mediów i reklamy
społeczeństwo zamknięte
rolnictwo, łowiectwo, rybołóstwo
podział na klasy i warstwy społeczne
kult indywidualizmy
konsumpcja
duża rola mediów i reklamy
Nazwisko amerykańskiego socjologa, autora książki "McDonaldyzacja społeczeństwa"
George Ritzer
Kto sformułował pojęcie sprawiedliwości jako wyrównawczą i rozdzielczą?
Arystoteles
Kto jest twórcą pojęcia sprawiedliwości jako równości szans?
John Rawls
Kto sformuował pojęcie sprawiedliwości jako uprawnienia ?
Robert Nozick
Kto określił sprawiedliwość jako cnotę?
Platon
Jakie są rodzaje norm społecznych ? (alfabet, przecinek, spacja)
moralne, obyczajowe, prawne, religijne

Powiązane tematy

#wos #spoleczenstwo #polska

Inne tryby