Fiszki

Społeczeństwo cz 2

Test w formie fiszek Test zawiera pytania o formy organizacji społeczeństw, prawidłowość życia społecznego, społeczeństwo polskie i pytania o problemy społeczne polski po 1989 r
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 4252 razy
Proces polegający na zmianie dotychczasowych wzorów działań i kryteriów ocen w sytuacji gdy jednostka spotyka się z nowym otoczeniem
przystosowanie
Uzgodnione działanie zmierzające do wspólnych celów , wspólne dla grup lub jednostek
współpraca
Przemieszczanie się ludzi między poszczególnymi szczeblami hierarchii społecznej
ruchliwość społeczna
Rywalizacja o osiągnięcie celów i dóbr
współzawodnictwo
Podaj przykład ekonomicznej instytucji społecznej
zakład przemysłowy
Rozmowy między stronami konfliktu z udziałem osoby trzeciej - mediatora
mediacje
Polega na rezygnacji którejś ze stron z realizacji swoich planów, aby uniknąć konfliktu
unikanie
Rozmowy podjęte po to aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony
negocjacje
wymień sposób rozwiązywania konfliktów najskuteczniejszy twoim zdaniem (jeden z siedmiu dostępnych)
przemoc
Metoda przerywania ciąży poprzez usunięcie płodu
aborcja
Przyśpieszenie zgonu osoby nieuleczalnie chorej
eutanazja
Jak nazywa się społeczność której symbolem jest tęczowa flaga?
NATO
LGTB
społeczność BI
LGTB
Polska jest społeczeństwem
rozwijającym się
jednolitym narodowościowo
większość mieszka na wsi
długość życia kobiet i mężczyzn wydłuża się
starzejącym się
niejednolitym narodowościowo
większość mieszka w miastach
jednolitym narodowościowo
długość życia kobiet i mężczyzn wydłuża się
starzejącym się
większość mieszka w miastach
Do najliczniejszych mniejszości narodowych w Polsce należą :
Litwini
Tatarzy
Ślązacy
Ukraińcy
Niemcy
Romowie
Białorusini
Litwini
Ślązacy
Ukraińcy
Niemcy
Białorusini
Poczęcie dziecka poprzez sztuczne zapłodnienie to metoda
In vitro

Powiązane tematy

#wos #spoleczenstwo #polska

Inne tryby