Pytania i odpowiedzi

Społeczeństwo cz 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania o formy organizacji społeczeństw, prawidłowość życia społecznego, społeczeństwo polskie i pytania o problemy społeczne polski po 1989 r
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 4178 razy
Pytanie 1
Kto jest obecny na zdjęciu? (twórca teorii linearnej)
Karol Marks
Pytanie 2
Jakie znasz trzy teorie rozwoju społecznego ? (alfabetycznie, przecinek, spacja)
cykliczne, dychotomiczne, linearne
Pytanie 3
Teoria dychotomiczna dzieli się na rozwój przez walkę oraz rozwój przez współdziałanie. Opis dotyczy teori ... "warunkiem postępu są negocjacje i poszukiwanie kompromisu, a otwarty konflikt jest zgubny dla stron"
rozwój poprzez współdziałanie
Pytanie 4
Twórcami teorii cyklicznej byli :
Giambattista Vico
Vilfredo Pareto
Pitrim Sorokin
Pytanie 5
August Comte to współtwórca teorii
linearnej
Pytanie 6
Zaznacz tylko te formy które zaliczamy do historycznych organizacji społeczeństw
pierwotne
feudalne
industrialne
Pytanie 7
w którym społeczeństwie obecny był podział na robotników i burżuazję?
s. industrialne
Pytanie 8
Alan Touraine i Daniel Bell to socjolodzy którzy stworzyli pojecię społeczeństwa ...
postindustrialnego
Pytanie 9
Społeczeństwo konsumpcyjne charakteryzuje :
konsumpcja
kult indywidualizmy
duża rola mediów i reklamy
Pytanie 10
Nazwisko amerykańskiego socjologa, autora książki "McDonaldyzacja społeczeństwa"
George Ritzer
Pytanie 11
Kto sformułował pojęcie sprawiedliwości jako wyrównawczą i rozdzielczą?
Arystoteles
Pytanie 12
Kto jest twórcą pojęcia sprawiedliwości jako równości szans?
John Rawls
Pytanie 13
Kto sformuował pojęcie sprawiedliwości jako uprawnienia ?
Robert Nozick
Pytanie 14
Kto określił sprawiedliwość jako cnotę?
Platon
Pytanie 15
Jakie są rodzaje norm społecznych ? (alfabet, przecinek, spacja)
moralne, obyczajowe, prawne, religijne

Powiązane tematy

#wos #spoleczenstwo #polska