Temat

Wiedza o społeczeństwie

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
WOS
WOS
Czy wiesz kim jest osoba z obrazka?
polecam podczas przygotowań do matury!!! powodzenia :)
WOS
Dokumenty praw człowieka - daty.
Daty i dokumenty.System ochrony praw człowieka ONZ.
WOS
Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje
Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej.
WOS
Dyplomacja WOS
Test przygotowujący do matury z WOSu. Zawiera pytania z dyplomacji międzynarodowej.
WOS
Funkcjonowanie społeczeństwa
Test dla liceum / technikum, dział 3 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era. Pytania dotyczą struktury społecznej, przemian i nierówności społecznych a także wykluczenia społecznego.
WOS
instytucje,organy,agencje Unii
Informacje zawarte w teście,często przydają się na maturze z wosu. W przypadku zauważenia błedów, proszę o napisanie o nich w komentarzach:) miłego rozwiązywania.
WOS
integracja europejska 3
Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS
Kadencje Sejmu RP - rozpoznaj kadencje Sejmu.
Dotychczas było 7 kadencji Sejmu. Teraz trwa VIII kadencja Sejmu. Trening rozpoznawania kadencji po rządach, datach i partiach.
WOS
Kalendarium integracji europejskiej
test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
WOS
Klasa 8, dział 1 - Życie społeczne
Sprawdzian z 1 działu dla 8 klasy szkoły podstawowej.
WOS
Klasa 8, dział 3 - Społeczność lokalna i regionalna
Sprawdzian z rozdziału 3 wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Samorząd, gminy, powiaty, województwa, organy samorządu.
WOS
Konflikt w Rwandzie
Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu w Rwandzie.
WOS
Konflikt cypryjski
Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu cypryjskiego.
WOS
Konflikt izraelsko-palestyński
Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego.
WOS
Konflikt w Czeczenii
Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu w Czeczenii.
WOS
konflikt w Sudanie
WOS
Kulturowa różnorodność społeczeństwa
Test dla liceum / technikum, dział 2 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era. Pytania dotyczą kultury, zróżnicowania kulturowego, kultury masowej i religii.
WOS
Ministrowie w Polsce (11.05.2022)
Test z znajomości ministrów
WOS
Misje pokojowe i stabilizacyjne wojska polskiego
Z okazji zbliżającej się matury. Temat dość trudny, więc warto powtórzyć/poznać.
więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/Udzial,wojska,w,misjach,stabilizacyjnych,i,pokojowych,9162.html
WOS
Misje pokojowe ONZ
Misje pokojowe ONZ.
WOS
NATO maturalnie
Pakt Północnoatlantycki
WOS
Obywatel
Test do podr. "w centrum uwagi" z działu obywatel
WOS
ONZ
WOS
Organizacje międzynarodowe
WOS
Organizacje międzynarodowe
Podaj nazwę organizacji, siedzibę i datę powstania. Wzór: Związek Kwiatuszków, Las, 1990
WOS
Organizacje Międzynarodowe - podaj pełną polską nazwę oraz siedzibę.
w kolejności: pełna POLSKA nazwa organizacji, miasto, gdzie znajduje się siedziba. (oddzielone przecinkiem i spacją. :))
WOS
Organy Władzy Rzeczypospolitej- sądy i trybunały
Organy Władzy Rzeczypospolitej- sądy i trybunały
WOS
Państwo
WOS
Państwo i polityka
WOS maturalnie
WOS
Polityka - rozpoznaj premiera i jego przynależność partyjną w okresie sprawowania urzędu.
Zdjęcia premierów. Odpowiedzi podawać w następujący sposób: Donald Tusk Platforma Obywatelska. Jeśli w nazwie partii znajduje się cudzysłów, pomiń go. Nazwy partii mają być z okresu, gdy osoba sprawowała urząd premiera.
WOS
Polityka zagraniczna Polski
Podstawowe zagadnienia dotyczące stosunków dyplomatycznych Polski z głównymi podmiotami międzynarodowej sceny politycznej.
WOS
Polska scena polityczna po 1989
Najważniejsze postacie, symbole, nazwy, partie i daty dotyczące polskiej sceny politycznej po roku 1989. Proszę o wpisywanie odpowiedzi DRUKOWANYMI LITERAMI a dat w formacie DD/MM/RRRR.
Powodzenia:)
WOS
Polskie województwa i miasta wojewódzkie
podaj nazwę województwa oraz jego miasto wojewódzkie oddzielone przecinkiem i spacją.

wzór: wielkopolskie, Poznań

w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego i lubuskiego należy wpisać 2 miasta.
WOS
Powtórzenie działu V Świat i Europa.
WOS
Prawo - sprawdzian
Test z działu prawnego, zawiera wiedzę przydatna dla maturzystów z przedmiotu jakim jest WOS.

Proszę nie irytować się gdy odpowiedź będzie uznawana jako błędna- nie chodzi tu o nabijanie procentów !

Ważne by sprawdzić czy Wasze odpowiedzi są podobne do prawidłowych:)

Zapraszam do rozwiązania testu, w razie pojawienia się błędów proszę pisać:)
WOS
Prawo - Zasady prawa (wywodzące się z prawa rzymskiego).
Łacińskie zasady prawa.
WOS
prawo i inne
prawo, rząd
WOS
Premierzy państw europy 2018
Test zawiera pytania o osoby piastujące stanowisko premiera krajów europejskich.
WOS
Premierzy Polski po 1989 roku
Podaj imię i nazwisko premiera znajdującego się na zdjęciu oraz okres jego urzędowania.

wzór odpowiedzi: Jan Kowalski, 1999-2002
WOS
Premierzy Rzeczpospolitej Polskiej od roku 1989 do 2014
Ministrowie, zdjęcia, kolejność, daty.
WOS
Prezydenci Rzeczypospolitej po 1989 roku.
Podaj imię i nazwisko oraz okres urzędowania prezydenta widocznego na zdjęciu.

wzór: Jan Kowalski, 2004-2009
WOS
Proces uchwalania ustawy - ułóż w odpowiedniej kolejności
Materiał przeznaczony do uczniów klas VIII szkół podstawowych ; przedmiot - wiedza o społeczeństwie.
WOS
Rozwiń skróty
organy specjalne i programy ONZ, organy wyspecjalizowane powiązane z ONZ,
WOS
Samorządna Rzeczpospolita
Powtórzenie wiadomości WOS, klasa III gim, rozdział II
WOS
Sejm i senat - test wiedzy
Test wiedzy skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych ; przedmiot - wiedza o społeczeństwie
WOS
Siedziby Organizacj Narodowych
WOS
Siedziby Organizacji
siedziby organizacji związanych z ONZ
WOS
Słownik pojęć - WOS
Ważne i istotne pojęcia, ich znajomość może okazać się nieoceniona na maturze z WOSU.
WOS
Społeczeństwo
WOS
Społeczeństwo cz 1
Obejmuje pytania z zakresu:
-człowiek jako istota społeczna
-zbiorowość i grupy społeczne
-rodzina
-naród
-społeczeństwo i jego struktura.
WOS
Społeczeństwo cz 2
Test zawiera pytania o formy organizacji społeczeństw, prawidłowość życia społecznego, społeczeństwo polskie i pytania o problemy społeczne polski po 1989 r
WOS
Społeczeństwo cz. 2 - matura z wosu
Test przygotowujący do matury z WOS-u.
WOS
Społeczeństwo cz. 3 - matura z wosu
Test przygotowujący do matury z WOSU-u.
WOS
Społeczeństwo cz. 4 - matura z wosu
Test przygotowujący do matury z WOS-u.
WOS
Stosunki miedzykulturowe cz. 1
Stosunki międzykulturowe. test.
WOS
Stosunki międzykulturowe cz. 2
Stosunki międzykulturowe
WOS
Stosunki międzykutlurowe cz.3
Stosunki międzyjulturowe
WOS
Stosunki międzynarodowe - traktaty o współpracy.
Test zawiera pytania o daty różnych traktatów o współpracy, które podpisała Polska.
WOS
Stosunki międzynarodowe - ważne wydarzenia po 1989 r.
Daty i dopasowywanie opisów.
WOS
Traktaty Europejskie
Test przygotowujący do matury z WOSu. Zawiera daty traktatów europejskich.
WOS
Ustrój polityczny Polski
Test ze znajomości ustroju politycznego w Polsce
WOS
W Centrum Uwagi - WOS Rozdział 1
Test z WOSu, pytania z rozdziału 1. "Obywatel"
WOS
W świecie mediów i informacji.
Wiedza o społeczeństwie.
WOS
ważne postacie XX i XXI wieku [część 1]
idealny w czasie powtórki przed maturą z wiedzy o społeczeństwie. test podzielony na części (po 10 postaci), żeby za dużo na raz ich nie było. ;) miłego!<br/><br/>odpowiedzi należy wpisywać w kolejności imię i nazwisko. (zawsze bez skrótów typu: płk, kard. itp.) powodzenia!
WOS
Wiedza o Spoleczeństwie ? Sprawdź czy zdasz :)
Sprawdż czy zdasz
WOS
Wiedza o Społeczeństwie: Funkcje, źródła i tworzenia prawa
Zagadnieniem testu jest prawo; funkcje, źródła oraz jego tworzenia. Test przygotowuje nas do matury z wiedzy o społeczeństwie.

Na podstawie:
Juźwik Aleksander, Wiedza o Społeczeństwie Tablice, Warszawa 2007, s. 90-91
WOS
WOS
WOS
WoS - Sprawdź czy zdasz!
Kilka pytań z wosu dla zaawansowanych :)
WOS
WOS - pytania z MATUR
pomieszanie z poplątaniem, parę pytań z matur próbnych i prawdziwych, sprawdźcie się
WOS
WOS społeczeństwo LO
Test zawiera pytania z działu SPOŁECZEŃSTWO (rodzina,naród,problemy,kultura życia,obywatel)
WOS
WOS- pytania maturalne część I
Zlepka różnych pytań maturalnych.
WOS
Wos, matura na 100%
WOS
Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku
działy VIII - IX z podręcznika dla gimnazjum nowa era
WOS
Zadania z wosu
Zadania z wosu
WOS
Zasady demokracji
dla podręcznika KOSS