Wiedza o społeczeństwie

Testy, fiszki i materiały z wiedzy o społeczeństwie. Prawo, umowy międzynarodowe, traktaty.

REKLAMA

Czy wiesz kim jest osoba z obrazka?

polecam podczas przygotowań do matury!!! powodzenia :)
#osoba #wos #polityk #rozpoznajtwarz

Dokumenty praw człowieka - daty.

Daty i dokumenty.System ochrony praw człowieka ONZ.
#wos #prawa #czlowieka #wiedzaospoleczenstwie

Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje

Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej.
#unia #europejska #ue #rada #europy #traktat #traktaty #wos #matura #integracja #maastricht #1992 #europejski #integracja #europejska #postacie

Dyplomacja WOS

Test przygotowujący do matury z WOSu. Zawiera pytania z dyplomacji międzynarodowej.
#wos #dyplomacja #miedzynardoowa #maturazwosu

Funkcjonowanie społeczeństwa

Test dla liceum / technikum, dział 3 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era. Pytania dotyczą struktury społecznej, przemian i nierówności społecznych a także wykluczenia społecznego.
#wcentrumuwagi #wcentrumuwagi1 #wos #wiedzaospoleczenstwie

instytucje,organy,agencje Unii

Informacje zawarte w teście,często przydają się na maturze z wosu. W przypadku zauważenia błedów, proszę o napisanie o nich w komentarzach:) miłego rozwiązywania.
#wos #testy #matura #wos #quizy

integracja europejska 3

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
#wos #matura #unia #europejska #integracja #europejska #maturazwosu

Kadencje Sejmu RP - rozpoznaj kadencje Sejmu.

Dotychczas było 7 kadencji Sejmu. Teraz trwa VIII kadencja Sejmu. Trening rozpoznawania kadencji po rządach, datach i partiach.
#kadencje #wos #wiedzaospoleczenstwie

Kalendarium integracji europejskiej

test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
#wos #daty #kalendarium #integracja #europejska

Konflikt w Rwandzie

Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu w Rwandzie.
#konflikty #wos #rwanda #maturazwosu

Konflikt cypryjski

Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu cypryjskiego.
#konflikty #cypr #wos #maturazwosu

Konflikt izraelsko-palestyński

Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego.
#konflikt #izrael #palestyna #autonomiapalestynska #konflikty #wos #maturazwosu

Konflikt w Czeczenii

Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu w Czeczenii.
#konflikty #czeczenia #wos #maturazwosu

konflikt w Sudanie

#konflikty #sudan #wos

Kulturowa różnorodność społeczeństwa

Test dla liceum / technikum, dział 2 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era. Pytania dotyczą kultury, zróżnicowania kulturowego, kultury masowej i religii.
#wcentrumuwagi #wcentrumuwagi1 #wos #wiedzaospoleczenstwie

Misje pokojowe i stabilizacyjne wojska polskiego

Z okazji zbliżającej się matury. Temat dość trudny, więc warto powtórzyć/poznać.
więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/Udzial,wojska,w,misjach,stabilizacyjnych,i,pokojowych,9162.html
#wos #wojsko #misje #

Misje pokojowe ONZ

Misje pokojowe ONZ.
#wos #onz #misjepokojowe

NATO maturalnie

Pakt Północnoatlantycki
#nato #wos #maturazwosu

Obywatel

Test do podr. "w centrum uwagi" z działu obywatel
#lo #wos #obywatel #spoleczenstwo

ONZ

#wos #onz

Organizacje międzynarodowe

#organizacjemiedzynarodowe #wos #wiedzaospoleczenstwie

Organizacje międzynarodowe

Podaj nazwę organizacji, siedzibę i datę powstania. Wzór: Związek Kwiatuszków, Las, 1990
#wos #organizacjemiedzynarodowe #onz #nato

Organizacje Międzynarodowe - podaj pełną polską nazwę oraz siedzibę.

w kolejności: pełna POLSKA nazwa organizacji, miasto, gdzie znajduje się siedziba. (oddzielone przecinkiem i spacją. :))
#wos #matura #organizacje #międzynarodowe #liceum

Organy Władzy Rzeczypospolitej- sądy i trybunały

Organy Władzy Rzeczypospolitej- sądy i trybunały
#WOS #sądy

Państwo

#WOS #państwo

Państwo i polityka

WOS maturalnie
#panstwo #polityka #wos #wiedzaospoleczenstwie

Polityka - rozpoznaj premiera i jego przynależność partyjną w okresie sprawowania urzędu.

Zdjęcia premierów. Odpowiedzi podawać w następujący sposób: Donald Tusk Platforma Obywatelska. Jeśli w nazwie partii znajduje się cudzysłów, pomiń go. Nazwy partii mają być z okresu, gdy osoba sprawowała urząd premiera.
#wos #wiedza #o #społeczeństwie

Polityka zagraniczna Polski

Podstawowe zagadnienia dotyczące stosunków dyplomatycznych Polski z głównymi podmiotami międzynarodowej sceny politycznej.
#WOS #poityka #polityka #zagraniczna #dyplomacja #MSZ

Polska scena polityczna po 1989

Najważniejsze postacie, symbole, nazwy, partie i daty dotyczące polskiej sceny politycznej po roku 1989. Proszę o wpisywanie odpowiedzi DRUKOWANYMI LITERAMI a dat w formacie DD/MM/RRRR.
Powodzenia:)
#wos #matura #partie #polityczne #quiz #test

Polskie województwa i miasta wojewódzkie

podaj nazwę województwa oraz jego miasto wojewódzkie oddzielone przecinkiem i spacją.

wzór: wielkopolskie, Poznań

w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego i lubuskiego należy wpisać 2 miasta.
#wos #matura #wojewodztwa #stolice

Powtórzenie działu V Świat i Europa.

#europa #swiat #eu #wos

Prawo - sprawdzian

Test z działu prawnego, zawiera wiedzę przydatna dla maturzystów z przedmiotu jakim jest WOS.

Proszę nie irytować się gdy odpowiedź będzie uznawana jako błędna- nie chodzi tu o nabijanie procentów !

Ważne by sprawdzić czy Wasze odpowiedzi są podobne do prawidłowych:)

Zapraszam do rozwiązania testu, w razie pojawienia się błędów proszę pisać:)
#prawo #wos #matura #test

Prawo - Zasady prawa (wywodzące się z prawa rzymskiego).

Łacińskie zasady prawa.
#zasady #prawa #wos #wiedza #o #społeczeństwie

prawo i inne

prawo, rząd
#zagadnienia #wos

Premierzy państw europy 2018

Test zawiera pytania o osoby piastujące stanowisko premiera krajów europejskich.
#wos #premierzy #politycy

Premierzy Polski po 1989 roku

Podaj imię i nazwisko premiera znajdującego się na zdjęciu oraz okres jego urzędowania.

wzór odpowiedzi: Jan Kowalski, 1999-2002
#premierzy #wos #matura #wiedza #o #społeczeństwie

Premierzy Rzeczpospolitej Polskiej od roku 1989 do 2014

Ministrowie, zdjęcia, kolejność, daty.
#premier #prezes #ministrow #ministerstwo #wos #rzad #ministerstwo

Prezydenci Rzeczypospolitej po 1989 roku.

Podaj imię i nazwisko oraz okres urzędowania prezydenta widocznego na zdjęciu.

wzór: Jan Kowalski, 2004-2009
#matura #wos #prezydenci

Proces uchwalania ustawy - ułóż w odpowiedniej kolejności

Materiał przeznaczony do uczniów klas VIII szkół podstawowych ; przedmiot - wiedza o społeczeństwie.
#wiedzaospoleczenstwie #wos

Rozwiń skróty

organy specjalne i programy ONZ, organy wyspecjalizowane powiązane z ONZ,
#onz #wos #

Samorządna Rzeczpospolita

Powtórzenie wiadomości WOS, klasa III gim, rozdział II
#wos #iirozdzial #samorzadnarp

Sejm i senat - test wiedzy

Test wiedzy skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych ; przedmiot - wiedza o społeczeństwie
#wos #wiedzaospoleczenstwie

Siedziby Organizacj Narodowych

#wos #siedziby

Siedziby Organizacji

siedziby organizacji związanych z ONZ
#siedziby #ONZ #organizacje #wos

Słownik pojęć - WOS

Ważne i istotne pojęcia, ich znajomość może okazać się nieoceniona na maturze z WOSU.
#wos #wiedzaospoleczenstwie #pojecia #definicje

Społeczeństwo

#matura #wos #społeczeństwo

Społeczeństwo cz 1

Obejmuje pytania z zakresu:
-człowiek jako istota społeczna
-zbiorowość i grupy społeczne
-rodzina
-naród
-społeczeństwo i jego struktura.
#wos #społeczeństwo #

Społeczeństwo cz 2

Test zawiera pytania o formy organizacji społeczeństw, prawidłowość życia społecznego, społeczeństwo polskie i pytania o problemy społeczne polski po 1989 r
#wos #spoleczenstwo #polska

Społeczeństwo cz. 2 - matura z wosu

Test przygotowujący do matury z WOS-u.
#matura #WOS #liceum #naród #Polska #rodzina #społeczeństwo #

Społeczeństwo cz. 3 - matura z wosu

Test przygotowujący do matury z WOSU-u.
#społeczeństwo #matura #WOS #liceum #społeczeństwo #obywatelskie #Polska

Społeczeństwo cz. 4 - matura z wosu

Test przygotowujący do matury z WOS-u.
#matura #liceum #WOS #społeczeństwo #obywatel #postacie #mniejszości #narodowe #Polska

Stosunki miedzykulturowe cz. 1

Stosunki międzykulturowe. test.
#stosunki #międzykulturowe #kultura #WOS #kulturoznawstwo #międzynarodowe

Stosunki międzykulturowe cz. 2

Stosunki międzykulturowe
#stosunki #międzykulturowe #WOS #kutura #kulturoznawstwo #międzynarodowe

Stosunki międzykutlurowe cz.3

Stosunki międzyjulturowe
#stosunki #miedzykulturowe #wos #kultura #kulturoznawstwo #miedzynarodowe

Stosunki międzynarodowe - traktaty o współpracy.

Test zawiera pytania o daty różnych traktatów o współpracy, które podpisała Polska.
#wos #wiedza #o #spoleczenstwie

Stosunki międzynarodowe - ważne wydarzenia po 1989 r.

Daty i dopasowywanie opisów.
#wos #wiedza #o #społeczeństwie

Traktaty Europejskie

Test przygotowujący do matury z WOSu. Zawiera daty traktatów europejskich.
#wos #traktaty #traktatyeuropejskie #maturazwosu

Ustrój polityczny Polski

Test ze znajomości ustroju politycznego w Polsce
#wos #polityka #ustrojpolityczny #polska

W Centrum Uwagi - WOS Rozdział 1

Test z WOSu, pytania z rozdziału 1. "Obywatel"
#wos

W świecie mediów i informacji.

Wiedza o społeczeństwie.
#media #informacje #wos

ważne postacie XX i XXI wieku [część 1]

idealny w czasie powtórki przed maturą z wiedzy o społeczeństwie. test podzielony na części (po 10 postaci), żeby za dużo na raz ich nie było. ;) miłego!<br/><br/>odpowiedzi należy wpisywać w kolejności imię i nazwisko. (zawsze bez skrótów typu: płk, kard. itp.) powodzenia!
#matura #wos #postacie #wiedza #o #społeczeństwie

Wiedza o Spoleczeństwie ? Sprawdź czy zdasz :)

Sprawdż czy zdasz
#wos #polityka #prawo #konflikty #organziacje #matura #powtorka

Wiedza o Społeczeństwie: Funkcje, źródła i tworzenia prawa

Zagadnieniem testu jest prawo; funkcje, źródła oraz jego tworzenia. Test przygotowuje nas do matury z wiedzy o społeczeństwie.

Na podstawie:
Juźwik Aleksander, Wiedza o Społeczeństwie Tablice, Warszawa 2007, s. 90-91
#WOS #Wiedza #o #Społeczeństwie #Prawo #Funkcje #prawa #WOS #Prawo #Źródła #prawa

WOS

#wos

WoS - Sprawdź czy zdasz!

Kilka pytań z wosu dla zaawansowanych :)
#wos #matura #powtórka #powtórzenie #polityka #prawo #sprawdź #odpowiedź #nauka #wiedza #o #spoleczeństwie

WOS - pytania z MATUR

pomieszanie z poplątaniem, parę pytań z matur próbnych i prawdziwych, sprawdźcie się
#wos #matura #liceumtechnikum

WOS społeczeństwo LO

Test zawiera pytania z działu SPOŁECZEŃSTWO (rodzina,naród,problemy,kultura życia,obywatel)
#spoleczenstwo #wos #rodzina #obywatel #kultura #bezrobocie #mniejszosci #narodowe #grupaspoleczna

WOS- pytania maturalne część I

Zlepka różnych pytań maturalnych.
#matura #WOS

Wos, matura na 100%

#matura #wos

Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku

działy VIII - IX z podręcznika dla gimnazjum nowa era
#gimnazjum #wos #europa #onz #nato #unia

Zadania z wosu

Zadania z wosu
#wos #zadania

Zasady demokracji

dla podręcznika KOSS
#koss #wos #demokracja #zasady #demokracji