Test niesklasyfikowane

Prawo - Zasady prawa (wywodzące się z prawa rzymskiego).

Łacińskie zasady prawa.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1700 razy