Dokumenty praw człowieka; daty., test z odpowiedziami

Test z WOSu z odpowiedziami. Daty. Dokumenty Rady Europy.

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.