Pytania i odpowiedzi

Dokumenty praw człowieka; daty.

Pytanie 1
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. [Europejska Konwencja Praw Człowieka).
1950
Pytanie 2
Europejska Karta Społeczna
1961
Pytanie 3
Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu
1987
Pytanie 4
Europejska konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych
1995
Pytanie 5
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny
1997
Pytanie 6
Europejska konwencja o obywatelstwie
1997
Pytanie 7
Karta Praw Podstawowych [UE]
2000
Pytanie 8
1950
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Pytanie 9
1961
Europejska Karta Społeczna
Pytanie 10
1987
Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu
Pytanie 11
1995
Europejska konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych
Pytanie 12
1997 (biologia i medycyna)
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny
Pytanie 13
1997 (obywatelstwo).
Europejska konwencja o obywatelstwie