Test z Wiedzy o społeczeństwie

Dokumenty praw człowieka; daty.

Pytanie 1
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. [Europejska Konwencja Praw Człowieka).
Pytanie 2
Europejska Karta Społeczna
Pytanie 3
Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu
Pytanie 4
Europejska konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych
Pytanie 5
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny
Pytanie 6
Europejska konwencja o obywatelstwie
Dalej