Fiszki

Analiza ekonomiczna

Pytanie 1
Wśród 3 podstawowych elementów sprawozdania finansowego banków należy wyróżnić:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Jeżeli wskaźnik długości cyklu wynosi 60 to ile wynosi wskaźnik rotacji należności?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Rentowność ekonomiczną należy utożsamiać:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
EBIT możemy obliczyć:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Które zdanie dotyczące teorii Millera – Modiglianiego jest nieprawdziwe?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Kosztem ogólnego zarządu w rachunku zysków i strat nie jest
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Ile wynosi cykl konwersji gotówki, jeśli cykl zobowiązań wynosi 40, cykl należności 30 a cykl zapasów 20?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Przepływy pieniężne
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Zaznacz fałszywą odpowiedź
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Do metod przyczynowo skutkowych nie zaliczamy
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
Rotacja aktywów nie jest tożsama z:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Efekt Fishera
Pokaż odpowiedź
Pytanie 14
Reguła 72 pozwala
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Analiza symulacyjna
Pokaż odpowiedź
Pytanie 16
Przyjmując, że ROA = 10%, ZN = 1 tys. A struktura kapitałów (Sk) wynosi 1 ile wynosi kapitał własny?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 17
Wskaźnik rentowności jednej akcji
Pokaż odpowiedź
Pytanie 18
Aktywa bieżące
Pokaż odpowiedź
Pytanie 19
Analiza scenariuszy
Pokaż odpowiedź
Pytanie 20
Przyjmując, że ROA = 20%, ZN = 5 tys. a struktura kapitałów (Sk) wynosi 1 ile wynosi kapitał własny?
Pokaż odpowiedź