Test z odpowiedziami

Architektura Sieci

Pytanie 1
Jakie adresy hostów są wykorzystywane przez switch sieci lokalnej (ważne że lokalnej!) do kierowania pakietów na łącza wyjściowe i w oparciu o jakie adresy w ramkach odbieranych z łączy wejściowych jest wypełniana jego tablica kierowania:
Pytanie 2
Jakie adresy hostów są wykorzystywane przez switch sieci lokalnej do kierowania pakietów na łącza wyjściowe i w oparciu o jakie adresy w ramkach odbieranych z łączy wejściowych jest wypełniana jego tablica kierowania :
Pytanie 3
W związku z propagacją sygnału radiowego wieloma drogami(wielodrożność) szybkość bitową ograniczają:
Pytanie 4
Jaki element ramki Ethernet jest wykorzystywany do detekcji konfliktów na łączu uplink przy wielodostępie czasowym w sieci lokalnej lub pasywnej sieci optycznej:
Pytanie 5
Ile razy jest tłumiony sygnał radiowy o częstotliwości 1GHz w przypadku anten izotropowych odległych o 1 km:
Dalej
Pozostało 15 stron