Pytania i odpowiedzi

MSG - pytania kolokwium

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. MSG - pytania - kolokwium
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 8724 razy
Pytanie 1
Zakup akcji zagranicznej firmy
może być inwestycją portfelową
może być bezpośrednią inwestycją zagraniczną typu brownfield
Pytanie 2
Proszę wpisać nazwisko autora koncepcji nakładającego się popytu
Linder
Pytanie 3
Zaznacz zdanie prawdziwe – dotyczące rynku walutowego i zasad jego organizacji:
Od strony technicznej rynek walutowy to sieć połączeń telefonicznych i komputerowych
Nad rynkiem walutowym podobnie jak niegdyś nad Imperium Brytyjskim - słońce nigdy nie zachodzi
głównymi ośrodkami obrotów walutowych są : Nowy York, Londyn i Tokio
Pytanie 4
Korea ma przewagę względną w produkcji komputerów
Korea powinna produkować komputery
Chiny powinny produkować telewizory
Pytanie 5
Wzrost kursu walutowego w systemie kursów płynnych nazywamy:
aprecjacją
Pytanie 6
Ogólne Porozumienie o Cenach i Cłach w ramach którego negocjowano liberalizację handlu międzynarodowego w tzw. rundach to:
GATT
Pytanie 7
Teorię „ cyklu życia produktu” Vernona najlepiej ilustrują:
Nokia 3310
Kserokopiarka XEROX
Pytanie 8
Pojęcie klimat inwestycyjny jest to:
kategoria na którą duży wpływ mają władze lokalne
subiektywne postrzeganie danego kraju/regionu jako dobrego lub złego miejsca do inwestowania
Pytanie 9
Wartość celna towaru obejmuje:
koszty opakowania towaru, w którym jest on transportowany
koszty transportu towaru do granicy celnej danego kraju
koszty ubezpieczenia towaru do granicy celnej danego kraju
Pytanie 10
Kwoty ilościowe stosowane ogólnie, a także embargo, to narzędzia polityki handlowej należące do grupy:
pozataryfowych ( oddziałujących na eksport)
pozataryfowych ( oddziałujących na import)
pozataryfowych
Pytanie 11
Na podstawie teorii przewag absolutnych określ, co każdy kraj powinien produkować, jeżeli: Kraj [piwo- paluszki] Polska [ 5 - 10] Słowacja [ 7 - 2]
Słowacja powinna produkować piwo
Polska powinna produkować paluszki
Pytanie 12
Zjawisko określane mianem “ choroby holenderskiej” spowodowane było:
Wzrostem dochodów i zatrudnienia w przemyśle wytwórczym
rozpoczęciem eksploatacji złóż gazu ziemnego na Morzu Północnym
Pytanie 13
Inwestycje portfelowe - są to inwestycje zagraniczne z reguły w papiery wartościowe,a w w szczególności w akcje oraz obligacje. Ponadto:
mają charakter przeważnie krótkoterminowy
nie odbywają się jedynie ze względu na różnicę kursów walutowych
ich celem jest przede wszystkim uzyskanie zysku z zainwestowanych środków, bądź z zysków kapitałowych
Pytanie 14
Tzw. dobrowolne ograniczenia eksportu- na których mocy kraj przeżywa eksport, kiedy sprzedaż przekracza ilość ustaloną w porozumieniu z importerem, to w skrócie:
VER
Pytanie 15
Jeśli podaż obu czynników produkcji zwiększy się w tym samym tempie w danym okresie, a technologie są stałe i nie istnieją korzyści ze skali produkcji, to taką sytuację nazwiemy:
wzrostem zrównoważonym