Pytania i odpowiedzi

Anatomia - brzuch i miednica

Pytanie 1
Oceń poprawność twierdzeń dot. peritoneum
peritoneum parietale ogranicza od przodu spatium retroperitroneale
peritoneum wytwarza liczne zachyłki będące miejscem występowania przepuklin wewnętrznych
peritoneum parietale przechodzi w peritoneum viscerale w mesenterium
paritoneum viscerale wpływa na umocowanie narządu i jego ruchomość
Pytanie 2
Oceń poprawność twierdzeń dot. tętnic jamy brzusznej
a. hepatica propria oddaje a. gastrica dextra
a lienalis oddaje aa. gastricae breves
gałęzie a. mesenterica inferior zespalają się gałęziami t. biodrowej wewnętrznej
a. gastrica sinistra biegnie w plica gastropancreatica
Pytanie 3
Przez przeponę przechodzą
przewód piersiowy na wysokości th12 (przez rozwór aorty)
n. trzewny większy przez szczelinę przyśrodkową odnogi przepony
Pytanie 4
Hernia inguinalis medialis
przechodzi w fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
Pytanie 5
Oceń poprawność twierdzeń dot. vesica urinaria
trigonum vesicae stanowi wyniosły, gładki, niepofałdowany twór
Pytanie 6
Arteria gastrica sinistra
oddaje rami oesophagales
Pytanie 7
A. lienalis oddaje
aa. gastrices breves
rami splenici
rami pancreatici
Pytanie 8
A. mesenterica superior zaopatruje
połowę duodenum przez a. pancreatoduodenalis inferioris
początkowe 2/3 części colon transversum przez a. colica media
Pytanie 9
A. uterinae
oprócz macicy unaczynia także jajnik, jajowód i pochwę
krzyżuje ureter od przodu
kieruje się do dolnej części parametrium
Pytanie 10
Bulbus duodeni przylega:
Od przodu do lobus quadratus hepatis
Od tyłu do v. portae
od tyłu do a. hepatica propria
Pytanie 11
Canalis inguinalis u mężczyzny zawiera:
musculus cremaster
a. testicularis
n. ilioinguinalis
Pytanie 12
Ductus deferens
jest pokryty otrzewną w części wewnątrzbrzusznej
biegnie przyśrodkowo od naczyń i nerwu zasłonowego
pars extraabdominalis leży w obrębie scrotum
Pytanie 13
Flexura coli
dextra sąsiaduje z przednią powierzchnią prawej nerki
sinistra sąsiaduje z powierzchnią trzewną śledziony
dextra występuje na wysokości L2
Pytanie 14
Foramen omentale ograniczają
Duodenum pars superior od dołu
Pytanie 15
Funiculus spermaticus zawiera
Ramus genitalis n. genitofemoralis
Ductus deferens
A. testicularis
A. ductus deferentis
Plexus pampiniformis

Pokrewne tematy

#anatomia #brzuch #miednica

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.