Pytania i odpowiedzi

FIZ/ALL

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. dramat
Ilość pytań: 669 Rozwiązywany: 41572 razy
Pytanie 1
1. Fibrynolizyna to synonim:
B) plazminy
Pytanie 2
2. Przepływ krwi przez kłębuszki nerkowe zmniejsza się pod wpływem:
B) prostaglandyny F2 i tromboksanu
Pytanie 3
3. Przekrwienie następcze:
C) jest kompensacyjną reakcją naczyń po niedokrwieniu
Pytanie 4
4. Która z poniższych struktur jest najmniej istotna dla modulacji czucia bólu:
D) jądra pasma samotnego
Pytanie 5
5. Uszkodzenie której struktury nie będzie mieć wpływu na odruch źrenicy na światło:
D) ciała kolankowatego bocznego
Pytanie 6
6. Antagonista receptora dla histaminy typu 2 (H2 bloker) specyficznie hamuje receptory H2 na komórkach:
B) okładzinowych
Pytanie 7
7. Pacjentka ma problemy z wykonaniem złożonych zadań ruchowych. Podczas badania neurologicznego nie jest w stanie szybko przekręcić swoich dłoni (supinatio/pronatio). Nieprawidłowo działającą strukturą jest:
C) móżdżek
Pytanie 8
8. Kiedy zmniejsza się objętość krwi krążącej, w układzie krążenia możemy zaobserwować:
C) zmniejszone ciśnienie w prawym przedsionku, które ostatecznie zwiększa powrót żylny
Pytanie 9
9. Procesy w jamie ustnej nie są właściwie opisane przez które z poniższych:
C) amylaza ślinowa rozpoczyna trawienie dwucukrów
Pytanie 10
10. Dłuższy pobyt na wysokości powyżej 3000 m n.p.m. jest związany z ryzykiem wystąpienia:
B) obrzęku płuc
Pytanie 11
11. Biorąc pod uwagę frakcję wyrzutową (FW), wskaż prawdziwe stwierdzenie:
D) FW jest istotnym wskaźnikiem inotropizmu serca
Pytanie 12
12. Sześćdziesięciolatka cierpi z powodu ostrego wirusowego zapalenia wątroby. Który objaw może być wynikiem tej choroby:
D) B i C
Pytanie 13
13. Jaką właściwość zyskują mięśnie gładkie ze względu na brak sarkomeru:
C) rozciąganie ich nie zmienia siły skurczu
Pytanie 14
14. Tlen z pęcherzyków do krwi w płucnych naczyniach włosowatych jest transportowany na zasadzie:
C) biernej dyfuzji
Pytanie 15
15. Przez nerkę przepływa:
C) 1/5 pojemności minutowej serca

Powiązane tematy

#wolne #wakacje #zegnajcie