Pytania i odpowiedzi

Arabowie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z historii średniowiecznej krajów arabskich.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 4628 razy
Pytanie 1
Ile filarów (dogmatów) islamu istnieje
5
Pytanie 2
islam znaczy
posłuszny woli bożej
Pytanie 3
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny rozpoczyna erę muzułmańską jaki był to rok
622
Pytanie 4
Medyna znaczy
Miasto Proroka
Pytanie 5
Pierwsza Stolica Arabów
Medyna
Pytanie 6
Święte miejsce wszystkich Arabów
Al-Kaaba
Pytanie 7
Śmierć Mahometa
632
Pytanie 8
Następcy Mahometa są nazywani
kalifami
Pytanie 9
Zwolennicy dziedziczenia urzędu kalifa
Szyici
Pytanie 10
Szyici popierali na stanowisko kalifa
Alego
Pytanie 11
Drugie stronnictwo z koncepcją że kalifem powinien zostać ten który najlepiej przestrzega zasad wiary
sunnici
Pytanie 12
Pierwszy Kalif
Abu-Bekr
Pytanie 13
Pierwszy kalif powołany przez sunnitów
Omar
Pytanie 14
Który kalif rozkazuje spisać objawienia i opowieści o życiu Mahometa
Otman
Pytanie 15
Opowieści o życiu Mahometa zostały spisane w
Sunnie

Powiązane tematy

#arabowie #maturazhistorii