Pytania i odpowiedzi

A27: Technik reklamy, egzamin Wrzesień 2014

Pytanie 1
Przedsiębiorstwo wypuściło na rynek nowy produkt. Celem promocji skierowanej do pośredników handlowych przez przedsiębiorstwo nie jest
motywowanie zatrudnionych pracowników działu PR
Pytanie 2
Producent zabawek dla dzieci zdecydował się na kampanię reklamową w ogólnopolskiej telewizji. Spot reklamowy firmy będzie ukazywał się kilka razy dziennie o różnych porach dnia. Najmniej korzystnym czasem antenowym w tym przypadku będzie
wieczór, pasmo największej oglądalności, tzw. prime time - od godz. 19.30 do 22.00
Pytanie 3
Krótkie pismo towarzyszące innym dokumentom, w celu uzupełnienia treści przesyłanych wraz z nim dokumentów to
pismo przewodnie
Pytanie 4
Tekstowe przedstawienie nazwy firmy to
logotyp
Pytanie 5
Ankieterzy badania opinii publicznej po przeprowadzonej kampanii społecznej zastosowali w kwestionariuszach ankietowych i wywiadach kwestionariuszowych pytania, które polegały na udzieleniu jednej z pięciu odpowiedzi ułożonych w porządku od stopnia całkowitej akceptacji do stopnia całkowitego odrzucenia. Pytania te noszą nazwę skali
Likerta
Pytanie 6
Przepisy prawa oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej mówią, że w reklamie telewizyjnej seriale, audycje rozrywkowe i filmy dokumentalne mogą być przerywane w dowolnym czasie, przy czym odstęp między kolejnymi przerwami powinien wynosić co najmniej
20 minut
Pytanie 7
Znany, światowy koncern samochodowy w ramach realizowanej kampanii promocyjnej chce pokazać piękno i zalety najnowszego modelu samochodowego. Najlepszym medium w tym przypadku będzie
telewizja
Pytanie 8
Firma istnieje na rynku od sześciu miesięcy. W strategii reklamy założyła, że chce dotrzeć do dużej grupy klientów. Reklama nie może być jednak kosztowna, ponieważ firma nie wypracowała jeszcze zysków. Bardzo dobrym rozwiązaniem w takim przypadku będzie wybór takiego nośnika jak
bannery reklamowe w Internecie
Pytanie 9
Barwę zieloną uzyskuje się w wyniku zmieszania dwóch barw
niebieskiej i żółtej
Pytanie 10
Firma reklamowa otrzymała zamówienie na wykonanie billboardów, które będą umieszczone przy drodze szybkiego ruchu. Billboardy, oprócz zawartej treści, mają przyciągnąć uwagę kolorem. Najlepszym kolorem w takim przypadku będzie
żółty
Pytanie 11
Firma przeznaczyła kwotę 200 000 zł na reklamę telewizyjną. 30-sekundowy spot telewizyjny kosztuje 5 000 zł. Firma zdecydowała, że zakupiony 30-sekundowy spot będzie ukazywał się 4 razy dziennie. Ile dni będzie trwała telewizyjna kampania reklamowa ?
20
Pytanie 12
Firma marketingowa, zajmująca się badaniami rynku założyła, że zasięg całkowity jest równy zasięgowi efektywnemu reklamy. Wynika z tego, że efektywna częstotliwość reklamy wynosi
1
Pytanie 13
Agencja reklamowa pracuje nad kampanią promocji turystycznej województwa warmińsko-mazurskiego. Celem kampanii jest pokazanie piękna przyrody regionu oraz zwiększenie ilości przyjazdów polskich turystów. Najlepszą formą reklamy w tym przypadku jest
spot reklamowy w ogólnopolskiej telewizji
Pytanie 14
Działanie polegające na umieszczeniu w filmie, sztuce teatralnej lub powieści produktu oznakowanego konkretną marką zamiast anonimowego rekwizytu, co przynosi jego wytwórcy lub dystrybutorowi korzyści promocyjne, to tzw.
product placement
Pytanie 15
W badaniu założono, że przedstawiciel grupy docelowej powinien zobaczyć reklamę w TV minimum trzy razy, aby spełniła ona swoje cele komunikacyjne. Efektywna częstotliwość takiej kampanii wyniesie
3+

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.