Pytania i odpowiedzi

GATT - cele, geneza, organy, rundy, tekst układu

Pytanie 1
Rozwiń skrót GATT (po polsku)
Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu
Pytanie 2
GATT został powołany na pomysł Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ
P
Pytanie 3
Rozpoczęcie działalności GATT
1 stycznia 1948
Pytanie 4
Układ miał być gwarantem bezpieczeństwa koncesji celnych i miał być rozwiązaniem przejściowym w celu późniejszego utworzenia Międzynarodowej Organizacji Handlu
P
Pytanie 5
Tekst układu składał się z preambuły i 38 artykułów podzielonych na 4 części
P
Pytanie 6
Część 1 zawierała KNU (Klauzulę Największego Uprzywilejowania)oraz tzw. listy koncesji
P
Pytanie 7
Część 2 zawierała przepisy dotyczące ograniczeń ilościowych, opłat importowych i eksportowych, wyceny towaru na potrzeby wymiaru cła
P
Pytanie 8
Część 3 regulowała sprawy proceduralne i niektóre wyjątki od GATT, w tym tworzenie preferencyjnych porozumień handlowych, takich jak tworzenie stref wolnego handlu i unie celne
P
Pytanie 9
Część 4 była poświęcona krajom rozwijającym się i regulowała ich specjalne uprawnienia w sferze handlu
P
Pytanie 10
Ile lat po powstaniu Układu dodano część 4?
18 lat
Pytanie 11
Zasady GATT (kilka odpowiedzi)
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 12
Liberalizacja handlu
uwalnianie handlu od ograniczeń
Pytanie 13
Pierwsza runda GATT odbyła się w 1947, podaj jej nazwę
Runda Genewska
Pytanie 14
Wszystkie Rundy do 1961 roku dotyczyły obniżki ceł na towary przemysłowe
P
Pytanie 15
Kiedy odbyła się Runda Kennedyego?
1963-67