Pytania i odpowiedzi

Badania operacyjne 2

Pytanie 1
System M/M/5/6 w ujęciu notacji Kendalla oznacza: (wybierz jedną lub więcej) brak odpowiedzi
6 miejsc w systemie
5 stanowisk obsługi
Pytanie 2
System M/D/1 w notacji Kendalla oznacza:
Jest nieskończenie wiele miejsc w systemie
Czas obsługi deterministyczny
Strumień wejściowy ma rozkład Poisson
Występuje jedno stanowisku obsługi
Pytanie 3
System M/G/1/2 w notacji Kendalla oznacza:
Jedno stanowisko obsługi
Dwa miejsca w systemie
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poisson
Czas obsługi o dowolnym rozkładzie, średniej m i odchyleniu standardowym s.
Pytanie 4
System M/G/1/5 w notacji Kendalla oznacza:
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poisson.
Jedno stanowisko obsługi
Czas obsługi o dowolnym rozkładzie, średniej m i odchyleniu standardowym s
Pięć miejsc w systemie
Pytanie 5
System M/M/s w ujęciu notacji Kendalla oznacza: (wybierz jedną lub więcej)
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poissona
S stanowisk obsługi
Nieskończoną liczbę miejsc w systemie
Strumień obsługi opisany rozkładem wykładniczym
Pytanie 6
System M/M/1/5 w ujęciu notacji Kendalla oznacza (wybierz jedną lub więcej)
Strumień obsługi opisany rozkładem wykładniczym
Strumień wejściowy opisany rozkładem Poissona
Pytanie 7
Model matematyczny funkcjonowania SMO opiera się na teorii procesów stochastycznych. W modelu tym zmienne losowe to: (wybierz jedną lub więcej)
Liczba stanowisk
Czas upływający między wejściem do systemu dwóch kolejnych zgłoszeń
Liczebność miejsc w kolejce zgłoszeń oczekujących na obsługę
Czas obsługi jednego zgłoszenia przez stanowisko obsługi
Pytanie 8
W prywatnej przychodni stomatologicznej czynne są dwa gabinety lekarskie. Przeciętny czas przybycia pacjenta wynosi 3 na godz, a stopa obsługi wynosi 2 pacjentów na godz. Ile wynosi parametr intensywności ruchu?
0,75
Pytanie 9
Jak zmienia się wartość funkcji celu (kiedy funkcja celu jest minimalizowana) punktów w miarę przesuwania jej w stronę przeciwną do kierunku gradientu?
maleje
Pytanie 10
Dany jest problem decyzyjny: Do wyrobu dwóch typów mebli segmentowych zużywa się m.in. trzy surowce: drewno, sklejkę i okładzinę. Zużycie tych surowców na jeden zestaw odpowiedniego typu mebli, zapasy surowców oraz zysk jednostkowy są następujące: Ustalić plan produkcji maksymalizujący zysk łączny. Podaj zmienne decyzyjne Wybierz jedną lub więcej:
Y1 – ilość wyprodukowanych mebli I typu [szt], y2 – ilość wyprodukowanych mebli II typu [szt]
Pytanie 11
Ciąg czynności krytycznych tworzy ścieżkę krytyczną:
Prawda
Pytanie 12
Rozwiązanie optymalne jest nieograniczone (wybierz jedną lub więcej)
Jeżeli funkcja celu dąży do max i zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieograniczony
Pytanie 13
Parametr intensywności ruchu w teorii masowej obsługi oznacza: (wybierz jedną lub więcej)
Stosunek liczby klientów przybywających do liczby klientów obsłużonych w jednostce czasu
Pytanie 14
Stopa obsługi w teorii masowej obsługi oznacza
Ma rozkład wykładniczy
Przeciętną liczbę klientów obsługiwanych w jednostce czasu
Pytanie 15
Stopa przybycia w teorii masowej obsługi oznacza: (wybierz jedną lub więcej)
Przeciętną liczbę klientów przypadająca na jednostkę czasu (pojawiająca się w systemie
Ma rozkład Poissona
Pytanie 16
Dany jest problem decyzyjny: Do wyrobu dwóch typów mebli segmentowych zużywa się m.in. trzy surowce: drewno, sklejkę i okładzinę. Zużycie tych surowców na jeden zestaw odpowiedniego typu mebli, zapasy surowców oraz zysk jednostkowy są następujące: Surowiec Zużycie surowca na 1 segment Zapasy surowców Typu I Typu II Drewno 0,2 0,4 80 m2 Sklejka 2 2 480 m2 Okładzina 2 1 360 m2 Zysk na jednym zestawie w zł 300 500 Ustalić plan produkcji maksymalizujący zysk łączny. Podaj zmienne dualne Wybierz jedną lub więcej:
Y1 – cena sprzedaży 1 m3 drewna [zł], y2 – cena sprzedaży 1 m2 okładziny [zł], y3 – cena sprzedaży 1 m2 sklejki [zł]

Pokrewne tematy

#badania,operacyjne

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.