Pytania i odpowiedzi

3. Poznawanie białek i proteomów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 1382 razy
Pytanie 1
Czym jest aktywność katalityczna?
początkowa szybkość reakcji (V0), wyznaczana w optymalnych warunkach, przy wysycającym stężeniu substratu, wyrażająca ilość powstającego produktu (lub zużywanego substratu) w jednostce czasu w określonej temperaturze.
Pytanie 2
Uszereguj kationy ze względu na wzrastająca siłę wysalającą
Th3+ > Al2+ > Se2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+ > NH4+ > Na+ > Li+
Pytanie 3
Czym jest wysalanie?
efekt zmniejszania się rozpuszczalności białek w stężonych roztworach soli
Pytanie 4
Który związek jest najczęściej stosowany do wysalania białka?
siarczan (VI) amonu
Pytanie 5
Od czego jest skrót SDS?
dodecylosiarczan sodu
Pytanie 6
Które zdania na temat wirowania są prawdziwe?
Jest to metoda służąca do rozdzielania białek o różnym współczynniku sedymentacji
Można rozdzielić białka różniące się przynajmniej 2x współczynnikiem sedymentacji
może zachodzić w rotorze uchylnym
Może służyć do oznaczania masy cząsteczkowej białek oraz ich gęstości
Pytanie 7
Czym jest test ELISA?
Służy do ilościowego oznaczania przeciwciała lub antygenu za pomocą specyficznych przeciwciał
W tej metodzie produkt (najczęściej barwny) można ocenić ilościowo metodą spektrofotometryczną, służącą do pomiaru intensywności barwy.
Pytanie 8
Jakie techniki detekcji są stosowane w technice Western blot?
immunogold - przeciwciało drugorzędowe jest znakowane złotem, sygnał jest wzmacniany przez „wysrebrzanie” oparte na zdolności metalicznego Au do redukcji Ag w obecności substancji redukującej (np. hydrochinonu)
autoradiografia - Przeciwciało drugorzędowe znakowane izotopowo
chemifluorescencja- produkt reakcji jest fluorescencyjny
bioluminescencja - podczas reakcji enzymatycznej emitowane jest światło (substratami są pochodne fluoresceiny)
Pytanie 9
Połącz w pary odczynnik z jego zastosowaniem
Oznaczanie sekwencji małego peptydu
Fenyloizotiocyjanian
Identyfikacja końcowej reszty aminowej peptydu (którego ilość nie przekracza 0,1ug)
Chlorek dansylu lub chlorek dabsylu
odwracalna denaturacja białka pozbawionego mostków dwusiarczkowych
Mocznik
Hydroliza wiązań peptydowych po karboksylowej stronie reszt aminokwasów aromatycznych
Chymotrypsyna
Zerwanie wiązań peptydowych po karboksylowej stronie reszt metroninowych
CNBr
Hydroliza wiązań peptydowych po karboksylowej stronie reszt lizyny i argininy
Trypsyna
Odwracalna denaturacja białka które ma mostki dwusiarczkowe
Mocznik oraz beta-merkaptoetanol

Powiązane tematy

#biochemia