Powtórzenie: AKB w ULiTL

egzamin

Język angielski, powtórzenie. 50 pytań.

Kryterium, które można przyjąć przy kwalifikowaniu informacji do górnej i dolnej części tablicy SWOT (czym różnią się strony silne i szanse oraz słabe strony i zagrożenia) jest m.in.:
Obydwie odpowiedzi są prawidłowe
Metoda jakości drzew VTA to metoda:
Wizualna
Całkowite spęczenie objętościowe drewna sosnowego wynosi:
Nieco ponad 12%
Czym różni się penetrometr statyczny od dynamicznego?
W penetrometrze dynamicznym, dynamicznie oddziałujemy na znormalizowany stożek penetrometryczny, który wprowadzamy w glebę
Rewitalizacja lub likwidacja plantacji wierzby na cele energetyczne związana jest z usunięciem z powierzchni 1 ha karp korzeniowych w ilości:
ok. 20 000 sztuk
CooRecorder to:
Program komputerowy, służący do pomiaru szerokości przyrostów rocznych i stref drewna późnego
Sortowanie nasion przez automat do skaryfikacji żołędzi opracowany w zakładzie Mechanizacji Prac Leśnych odbywa się na podstawie:
Ocenie stopnia mumifikacji
Co to jest i czym się zajmuje terramechanika?
Nauka o wzajemnym oddziaływaniu układów jezdnych i podłoża
Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w maszynie do likwidacji plantacji wierzbowych opracowanej w Zakładzie Mechanizacji Prac Leśnych jest zastosowanie:
Dwóch pionowych rotorów frezujących
Przy dezynsekcji mikrofalowej drewna:
Drewno ma niższą temperaturę niż zwalczany owad
Prawdopodobieństwo uszkodzenia odnowień podczas pozyskiwania drewna technologiami ręczno-maszynowymi jest
Wyższe w przypadku dociągania do szlaku drewna nieokrzesanego
Nieistotne różnice między wartościami prawdopodobieństwa zniszczenia i uszkodzenia odnowień stwierdzono w:
Nalocie
Jaka jest łączna powierzchnia pożarzyska z 1992 roku na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie i ościennych nadleśnictw?
9 000 ha
Do czego służy penetrometr?
Do określenia oporu wciskania znormalizowanego wgłębnika w glebę
Jakie dane są niezbędne, aby obliczyć gęstość bezwzględną drewna wałka, składowanego w stosie?
Średnicę środkową, długość oraz masę wałka, grubość kory i jej udział masowy, wilgotność i skurcz drewna
Która z metod pozyskiwania drewna testowana na pożarzysku w Rudach Raciborskich cechowała się najwyższym poziomem kosztów jednostkowych?
Harwesterem Ponsse Beaver z głowicą ścinkowo-pakietującą EH25
Promieniowanie mikrofalowe jest szkodliwe dla człowieka:
Przy mocy powyżej 100 Wat na metr kwadratowy
Rewitalizację upraw wierzby na cele energetyczne przeprowadza się po okresie:
20-30 lat
Co to jest nacisk jednostkowy elementów układu jezdnego maszyn leśnych na podłoże?
Iloraz pionowego obciążenia przypadającego na element układu jezdnego i powierzchni, na którą ten element oddziałuje
Która z metod zrywki drewna testowana na pożarzysku w Rudach Raciborskich cechowała się najwyższym poziomem kosztów jednostkowych?
Kolejką linową

Tagi

#sowa

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.