Pytania i odpowiedzi

Klasa 5, dział 1 - Biologia nauka o życiu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania ze znajomości działu "Biologia nauka o życiu" z podręcznika Puls Życia
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 88924 razy
Pytanie 1
Podstawowym elementem budowy wszystkich organizmów żywych jest:
komórka
Pytanie 2
Termin "biologia" wywodzi się z języka:
greckiego
Pytanie 3
W procesie oddychania tlenowego organizm produkuje:
dwutlenek węgla
Pytanie 4
Która z wymienionych czynności nie jest zaliczana do czynności życiowych organizmów?
obrona terytorium
Pytanie 5
Połącz w pary termin z definicją
grupa komórek o podobnej budowie
tkanka
zestaw doświadczalny, w którym nie zmieniamy żadnego czynnika
próba kontrolna
jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie postawione w problemie badawczym
hipoteza
Pytanie 6
Zbiór wyspecjalizowanych grup komórek przeznaczonych do pełnienia określonych funkcji to:
narząd
Pytanie 7
Uszereguj organizację budowy żywego organizmu zaczynając od najbardziej podstawowego:
1
komórka
2
tkanka
3
narząd
4
układ
5
organizm
Pytanie 8
Podstawowym i najstarszym źródłem wiedzy biologicznej dla człowieka jest:
obserwacja
Pytanie 9
Zestaw, w którym podczas doświadczenia zmieniamy wybrany czynnik nazywamy:
próbą badawczą
Pytanie 10
Połącz w pary termin z definicją
zoologia
nauka o zwierzętach
botanika
nauka o roślinach
ekologia
nauka o zależnościach pomiędzy organizmami a środowiskiem
anatomia
nauka o budowie wewnętrznej organizmów
fizjologia
nauka o czynnościach życiowych organizmów
Pytanie 11
Która z cech istoty żywej polega na usuwaniu z organizmu szkodliwych produktów, które powstają w komórkach?
wydalanie
Pytanie 12
Uszereguj kolejno etapy metody naukowej:
1
obserwacja
2
sformułowanie problemu badawczego
3
postawienie hipotezy
4
zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia
5
analiza wyników
6
sformułowanie wniosku
Pytanie 13
W jakiej części mikroskopu umieszczamy preparat?
na stoliku
Pytanie 14
Zaznacz przedmioty potrzebne do przygotowania preparatu mikroskopowego:
zakraplacz
igła preparacyjna
pęseta
Pytanie 15
Obserwacje mikroskopowe rozpoczynamy od
najmniejszego powiększenia
Pytanie 16
Który z mikroskopów pozwala na większe powiększenia obrazu?
mikroskop elektronowy

Mikroskopy elektronowe pozwalają obserwować obiekty wielkości atomów.

Pytanie 17
Jeśli powiększenie okularu wynosi (x 5) a powiększenie obiektywu (x 30) to uzyskane powiększenie obrazu wyniesie:
150 x

Aby obliczyć powiększenie mikroskopu należy pomnożyć wartość powiększenia okularu przez wartość powiększenia obiektywu.

Pytanie 18
Który z mikroskopów pozwala na uzyskanie obrazu 3D?
mikroskop elektronowy