Pytania i odpowiedzi

Aleksander Wielki i jego podboje

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z wiedzy o Aleksandrze Macedońskim.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 6737 razy
Pytanie 1
Aleksander urodził się w sierpniu roku ...?
356 p.n.e
Pytanie 2
Ojcem Aleksa był Filip II, a matka nosiła imię...?
Olimpias
Pytanie 3
W wieku 12 lat Aleksander zdołał usidlić ogiera, który odtąd zawsze mu towarzyszył. Jak miał na imię pupil króla?
Bucefał
Pytanie 4
Ile lat miał Aleksander, gdy wstąpił na tron macedoński?
20
Pytanie 5
Kto zabił ojca Aleksandra?
Pauzaniasz
Pytanie 6
W 338 r. p.n.e młody królewicz brał udział w bitwie, która zapewniła jego ojcu hegemonię w Grecji. Gdzie się ona odbyła?
pod Cheroneą
Pytanie 7
Aleksander był uczniem wielkiego starożytnego filozofa. O kim mowa?
Arystoteles
Pytanie 8
W którym roku Aleksander rozpoczął kampanię przeciw Persom?
334 p.n.e
Pytanie 9
Z jakiej dynastii wywodził się ówczesny król Persji , Dariusz III Kodoman?
Achemenidów
Pytanie 10
Do pierwszej znaczącej konfrontacji wojsk macedońskich i perskich doszło w 334 r. p.n.e pod rzeką Granikos. Czy w bitwie brał udział Dariusz?
nie
Pytanie 11
Czy Aleksandrowi udało się wygrać bitwę pod Issos w 333 r p.n.e?
tak
Pytanie 12
W jaki sposób zginął Dariusz III?
z rąk swoich strażników
Pytanie 13
Aleksander mógł zostać uznany faraonem Egiptu podczas pobytu tam, w roku ...?
332 p.n.e
Pytanie 14
Po zdobyciu jednego z wyspiarskich miast perskich, Aleksander ukrzyżował około 3 tys. jego mieszkańców, a kilkadziesiąt tys. sprzedał w niewolę. O jakim mieście mowa?
Tyr
Pytanie 15
Jakie miasto nakazał spalić Aleksander z zemsty za zniszczenie Aten przez Persów w 480 r p.n.e?
Persepolis
Pytanie 16
Jak nazywał się największy przyjaciel króla, kochanek oraz jeden z jego wodzów?
Hefajstion
Pytanie 17
Podaj dokładną datę śmierci Aleksandra (dzień, miesiąc, rok)
10 czerwca 323 r p.n.e
Pytanie 18
W 326 r p.n.e Aleksander pokonał pod Hydaspesem indyjskiego wodza ... (podaj imię)
Porusa