Pytania i odpowiedzi

mejoza mitoza i ściany komórkowe

Pytanie 1
budowa chemiczna ściany pierwotnej
celuloza
Pytanie 2
cechy ściany pierwotnej
wpływa na kształt i wielkość
Pytanie 3
część budulcowa ściany pierwotnej + budowa
celuloza
homoglikan liniowy, monomer beta-D-glukozy, chemicznie niereaktywna
hemiceluloza
reszty kwasy glukuronowego, reszty cukrów z grupy pentoz
białka
HRGP, PRP, GRP
pektyny
heteroglikany rozgałęzione lub liniowe, kwasy uronowe, chemicznie reaktywne, lepiszcza, budują blaszkę środkową, syntetyzowane w a.golgiego
Pytanie 4

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.