Pytania i odpowiedzi

Inny świat

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Znajomość lektury Gustawa Herlinga Grudzińskiego pt "Inny Świat". Zapiski sowieckie. Przygotowanie do matury.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 84555 razy
Pytanie 1
Akcja „Innego świata” rozpoczyna się w więzieniu w
Witebsku
Pytanie 2
akcja epilogu rozgrywa się w
Rzymie
Pytanie 3
Lekturą autora w więzieniu były:
"Zapiski z martwego domu" Fiodora Dostojewskiego
Pytanie 4
W marcu 1940 roku Gustaw Herling-Grudziński został aresztowany przez NKWD podczas próby przedostania się przez granicę rosyjsko-litewską. Po kilkumiesięcznych przesłuchaniach i śledztwie oskarżono go o
szpiegostwo na rzecz niemieckiego wywiadu
Pytanie 5
Grudziński został wypuszczony z więzienia w:
styczniu 1942r.
Pytanie 6
wielokrotni recydywiści, którzy sprawowali władzę w obozie
urkowie
Pytanie 7
Ludzie z trupiarni dzielili się na dwie grupy:
słabosiłkę – ludzi, którzy mieli jeszcze szanse wrócić do pracy w obozie, dostawali dodatkową porcję żywności i „aktirowki” dostawała głodowe racje żywnościowe i była właściwie skazana na śmierć.
Pytanie 8
Grupa najlepiej pracujących więźniów wyrabiających 100% lub więcej normy
stachanowcy
Pytanie 9
Kąpiele w łaźni odbywały się co ... tygodnie
3
Pytanie 10
Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
trupiarni
Pytanie 11
Jewgienija Fiodorowna zmarła:
w czasie porodu
Pytanie 12
Miszę Kostylewa oskarżono o:
szpiegostwo
Pytanie 13
Śpiewaczka Opery Moskiewskiej miała na imię:
Tania
Pytanie 14
W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer
37
Pytanie 15
Ponomarenko zmarł:
na atak serca
Pytanie 16
Naczelnikiem obozu w Jercewie był
Samsonow