Pytania i odpowiedzi

Elementy prawa karnego

Pytanie 1
Cztery elementy występujące w przestępstwie to :
podmiot przestępstwa przedmiot przestępstwa strona przedmiotowa strona podmiotowa
Pytanie 2
Umożliwianie lub ułatwianie przestępstwa to:
pomocnictwo
Pytanie 3
Nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa to:
podżeganie
Pytanie 4
Wymień jedną okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną
niepoczytalność
Pytanie 5
Wymień funkcje kary
odstraszająca represyjna resocjalizacyjna izolacyjna
Pytanie 6
Wymień rodzaje kar w Polsce
pozbawienie wolności ograniczenie wolności grzywna
Pytanie 7
Wymień środki karne:
Pozbawienie praw publicznych zakaz porowadzenia pojazdów zakaz wykonywania zawodu nawiązka przepadek przedmiotów publiczne ogłoszenie wyroku
Pytanie 8
sposób i okoliczności popełnienia czynu to :
strona przedmiotowa

Pokrewne tematy

#Elementy #prawa #karnego

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.