Pytania i odpowiedzi

Członkowie unii europejskiej

Pytanie 1
Ile państw obecnie należy do UE?
28
Pytanie 2
W którym roku do UE przystąpiła Austria?
1995
Pytanie 3
W którym roku do EWG przystąpiła Belgia?
1957
Pytanie 4
W którym roku do UE przystąpiła Bułgaria?
2007
Pytanie 5
W którym roku do UE przystąpił Cypr?
2004
Pytanie 6
W którym roku do UE przystąpiły Czechy?
2004
Pytanie 7
W którym roku do EWG przystąpiła Dania?
1973
Pytanie 8
W którym roku do UE przystąpiła Estonia?
2004
Pytanie 9
W którym roku do UE przystąpiła Finlandia?
1995
Pytanie 10
W którym roku do EWG przystąpiła Francja?
1957
Pytanie 11
W którym roku do EWG przystąpiła Grecja?
1981
Pytanie 12
W którym roku do EWG przystąpiła Hiszpania?
1986
Pytanie 13
W którym roku do EWG przystąpiła Holandia?
1957
Pytanie 14
W którym roku do EWG przystąpiła Irlandia?
1973
Pytanie 15
W którym roku do UE przystąpiła Litwa?
2004