Pytania i odpowiedzi

Algorytmy, heurystyki i protokoły głośnego myślenia

Pytanie 1
procedura określona krok po kroku, która zawsze pozwala osiągnąć prawidłowy wynik dla określonego rodzaju problemów
algorytm
Pytanie 2
strategie przybliżone, należą do uproszczonych reguł wnioskowania. Ludzie posługują się nimi po to, aby wydawać sądy w sposób szybki i efektywny
heurystyki
Pytanie 3
est heurystyką mającą charakter systematycznego błędu w myśleniu. Polega ona na przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości i są bardziej nacechowane emocjonalnie.
dostępności
Pytanie 4
Jedna z uproszczonych metod wnioskowania, która polega na tym, że dokonujemy klasyfikacji czegoś na podstawie częściowego podobieństwa do przypadku typowego, charakterystycznego, który już znamy. Poprzez zastosowanie tej strategii np. leżącego na ulicy człowieka częściej uznamy za pijanego niż za chorego.
reprezentatywności
Pytanie 5
zwana też heurystyką dostosowania. Jedna z metod wnioskowania, która polega na tym, że posługujemy się jakąś wartością lub liczbą w celu sformułowania odpowiedzi na zadane nam pytanie. Ta wartość/liczba stanowi dla nas punkt wyjściowy stanowiący zakotwiczenie.
zakotwiczenia
Pytanie 6
opisy procesów psychicznych i strategii umysłowych, dokonywane przez osobę badaną podczas pracy nad zadaniem
protokoły głośnego myślenia

Pokrewne tematy

#algorytmy

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.