Pytania i odpowiedzi

Alles Klar - Kapitel 1 und Kapitel 2

Pytanie 1
Przetłumacz : Niemcy,niemiecki,Francja,francuski<br /&rt;<br /&rt;(proszę używać przecinków)
Deutshchland,Deutsh,Frankreich,Französisch
Pytanie 2
Partnerka do korespondencji
Die Brieffreundin
Pytanie 3
Język ojczysty,jeżyk obcy
Die Muttersprache,Die Fremdsprache
Pytanie 4
nazwisko,miejsce zamieszkania
Der Name,Der Wohnort
Pytanie 5
Szkoła językowa,narodowość
Die Spachschule,Die Nationalität
Pytanie 6
nazywać się,pochodzić,uczyć się
heißen,kommen,lernen
Pytanie 7
nazywać się,pochodzić,uczyć się
heißen,kommen,lernen
Pytanie 8
leżeć,mieszkać,mówić,robić
liegen,wohnen,sprachen,machen
Pytanie 9
pilny,dobrze
fleißig,gut
Pytanie 10
Przetłumacz : Jakich języków obcych się uczysz?
Welche Fremdsprachen lernst du?
Pytanie 11
Miło Cię poznać
Nett dich zu lernen
Pytanie 12
Zobaczymy się jeszcze na pewno
Wir sehen uns bestimmt noch
Pytanie 13
Cieszę się również
Ich freue mich auf
Pytanie 14
Rosja,Polska,Szwajcaria,Austria,Włochy<br /&rt;
Russland,Polen,Schweiz,Österreich,Italien
Pytanie 15
Clara mieszka w Austrii
Clara wohnt in Österreich