Trwa aktualizacja platformy Memorizer. W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne. Prosimy o cierpliwość :)

Pytania i odpowiedzi

Anatomia - I rok medycyny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z anatomii na I rok medycyny
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 7544 razy
Pytanie 1
Jakie więzadło zamyka wcięcie łopatki (incisura scapulae) zamykając go w kanał:
lig. transversum scapulae
Pytanie 2
Układ kostny jest rezerwuarem takich pierwiastków jak:
wapń i fosfor
Pytanie 3
W razie zapotrzebowania w organizmie na wapń lub fosfor organizm może pobrać z kości wykorzystując do tego hormon:
parathormon
Pytanie 4
Osteocyty odpowiadają za:
wymianę metabolitów i składników odżywczych w tkance kostnej
Pytanie 5
Osteony to:
podstawowe struktury funkcjonalne w tkance kostnej zbitej
Pytanie 6
Komórki kościotwórcze, które odpowiadają za “tworzenie” kości, budując organiczną osseinę kostną, to:
osteoblasty
Pytanie 7
Komórki, które odpowiadają za rozpuszczanie komórek kości i/lub wymiany ich składników, czyli inaczej są odpowiedzialne za resorpcję kości, to:
osteoklasty
Pytanie 8
Twardość i elastyczność kości zapewniają:
składniki nieorganiczne (mineralne) - twardość; białko osseina - elastyczność
Pytanie 9
Prawdą jest, że:
w symphysis pubica powierzchnie spojeniowe kości łonowych pokryte chrząstką szklistą łączą się z discus interpubicus będącym płytką chrząstki włóknistej
Pytanie 10
Symphysis pubica jest wzmocnione więzadłami:
łonowym górnym (l. pubicum superius) i łonowym łukowatym (l. arcuatum pubis)
Pytanie 11
Kąt podłonowy (angulus subpubicus) to kąt zawarty między:
gałęziami dolnymi obydwu kości łonowych
Pytanie 12
Łuk łonowy (arcus pubis) to łuk utworzony przez:
prawą i lewą gałąź dolną kości łonowej oraz prawą i lewą gałąź kości kulszowej
Pytanie 13
Wszystkie więzozrosty miednicy to:
więzadła stawu krzyżowo-biodorowego; więzadła łączące os sacrum i os oschii; membrana obturatoria; ligamentum inguinale
Pytanie 14
Spośród następujących więzadeł:
1) krzyżowo-biodrowe brzuszne (ligg. sacroiliaca ventralia)
2) krzyżowo-biodrowe grzbietowe [krótkie i długie] (ligg. sacroiliaca dorsalia) [lig. sacroiliacum dorsale breve et longum]
3) krzyżowo-biodrowe międzykostne (ligg. sacroiliaca interossea)
4) biodrowo-lędźwiowe (lig. iliolumbale),
staw krzyżowy-biodrowy (a. sacroiliaca) jest wzmacniany przez więzadła:
1,2,3,4
Pytanie 15
Wśród więzozrostów miednicy wyróżnia się więzadła łączące kość krzyżową z kością kulszową. Należą do nich więzadła:
krzyżowo-guzowe (lig. sacrotuberale) i krzyżowo-kolcowe (lig. sacrospinale)